Key Risk Indicators voor L&D

Vergeet KPI’s even. KRI’s zijn veel interessanter voor L&D-professionals, zegt Thierry Delgutte. Want Key Risk Indicators, een erfenis van de bankencrisis, vertellen u of uw opleidingsbeleid wel ‘future proof’ is.

Aan elke investering hangen risico’s. Om die in kaart te brengen, hanteert de financiële wereld sinds de jongste bankencrisis KRI’s: Key Risk Indicators. Banken trachten op voorhand in te schatten welke belemmeringen de goede afloop van een financiële beslissing, zoals het toestaan van een lening, in de weg kunnen staan. KRI’s zijn interessant omdat ze de toekomst proberen te voorspellen. Een zeer nuttige bezigheid, indien goed gedaan. En niet enkel voor het bankwezen.

“Ook HR- en L&D-professionals kunnen in hun vakgebied KRI’s identificeren”, meent Kluwer-docent Thierry Delgutte. “Het gaat om waarden detecteren binnen de organisatie die een verhoogd risico zijn voor het voortbestaan van de onderneming.”

 

Doorbraak
Een minpunt van KRI’s is dat ze verlammend kunnen werken. “Wie elk risico schuwt, doet uiteindelijk niets meer”, legt Thierry Delgutte uit. “Vergelijk het met onze economie: als iedereen blijft sparen, gaat die niet heropleven. In de bankenwereld komt men om die redenen nu zelfs al een klein beetje terug op die KRI’s.”

Een belangrijke nuance hierbij is dat KRI’s in HR en L&D nog maar aan de vooravond van de doorbraak staan. Voor ze kunnen worden afgeschreven, moeten ze de kans krijgen om hun nut te bewijzen. Hoewel HR-professionals volgens Thierry Delgutte van nature niet erg KPI-minded zijn – het meten van de ROI van HR is een klassiek pijnpunt –, acht hij KRI’s niet kansloos in de wereld van leren en opleiden.

 

Eye openers
“Op de lange termijn kunnen KRI’s zelfs interessanter zijn voor L&D-professionals dan KPI’s. KRI’s gaan immers niet om het meten van performantie, wel om aandacht hebben voor risico’s die op termijn erg negatief kunnen zijn voor een bedrijf of organisatie. Hoe negatief die zijn, hoeft niet gemeten te worden. Het gaat om het weten, om ‘eye openers’ met impact op de toekomst.”

Opleiding en ontwikkeling neemt daarbij een prominente rol in omdat het aan de basis ligt van alles wat er in een bedrijf gebeurt, meent Thierry Delgutte. “Aanwervingen, ontslagen, strategiewijzigingen… L&D komt er altijd bij kijken. Als er werknemers weg gaan, moeten die meestal vervangen worden. Die vervangers moeten worden opgeleid. Enzovoort.”

 

Trends
Dat leidt tot een resem van risico-indicatoren voor de L&D-professional die, als puntje bij paaltje komt, allemaal te maken hebben met de aanwezigheid van noodzakelijke skills in een bedrijf. “Een KRI kan zijn: het aantal mensen met een kritische functie dat binnen de drie jaar op pensioen gaat. Het bijhorende risico is het verdwijnen van bepaalde vaardigheden uit de organisatie. Dan moet je je als L&D-professional afvragen hoe onmisbaar die kennis is, hoe ze kan vervangen worden, hoe je anderen kan opleiden…”

L&D-professionals kunnen zelf ‘creatief’ omspringen met KRI’s, meent Thierry Delgutte. “Wie merkt dat medewerkers opleidingen waarvoor ze ingeschreven waren vaak niet volgen, kan daar gegevens over beginnen bijhouden. Door dat systematisch te doen, krijg je zicht op de discipline en de ambitie waarmee medewerkers opleiding volgen. Op de lange termijn kan die trend risicovol zijn. Zo kan elke L&D-professional de bedreigingen binnen zijn eigen onderneming in KRI’s gieten.”

 

 

Thierry Delgutte is bij Kluwer docent van de opleidingen ‘Van HR-accounting naar HR-analytics’ en ‘Ms Excel voor HR-managers’. Hij heeft zich gespecialiseerd in wiskundige beleidstechnieken en is directeur van het IT consultancy bedrijf ‘Intermotion Software & Training’.

 

 

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect