L&D door de ogen van Annelies Missotten GSK

Volgens Annelies Missotten, Global Business Talent Lead Vaccines bij GlaxoSmithKline (GSK), gebeurt kennis delen nog te vaak toevallig. Hoe kijkt zij naar de rol van L&D binnen GSK? Hoe probeert zij het verschil te maken? Wat zijn volgens haar de grote uitdagingen?

 

1. Wat was volgens u de opmerkelijkste ontwikkeling op het vlak van L&D het voorbije jaar?

“Crowd-learning, netwerkleren, of welke naam je er ook aan wilt geven. Steeds vaker zie ik mensen dingen oppikken op sociale media, twitter, om dat vervolgens via hun eigen netwerk te verspreiden: best practices, ervaringen, innovaties… Zo verbinden we ons met het netwerk van onze collega’s, klanten, vrienden. Op het werk speelt, of dat zou toch moeten, de leidinggevende daar een belangrijke rol in. Hij kan zijn netwerk ter beschikking stellen van zijn medewerkers zodat zij daarvan kunnen leren. Al geldt dat eigenlijk voor alle collega’s. Mensen die mekaar aanvullen, bronnen en inzichten delen, worden daar alleen maar sterker van. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk is het niet altijd zo eenvoudig. Voor sommigen is kennis nog altijd macht. Hoever willen zij gaan in het delen van hun netwerk, hun contacten en inzichten? Het is een interessant model, maar het gebeurt nog te vaak vooral toevallig.”

 

2. Wie of wat is uw grootste inspiratie?

“Dat is zeer divers: de jonge ‘graduates’ in ons bedrijf die boordevol energie zitten en elke dag opnieuw moeten inspelen op wat op hen afkomt, mijn kinderen die ik zie leren en die daarvoor sociale media gebruiken… Soms komt inspiratie ook heel toevallig. Onlangs ontmoette ik een 70-jarige vrouw die net een opleiding aan de universiteit had gevolgd omdat ze zich verder wilde professionaliseren. Chapeau daarvoor. Blijven leren is de beste manier om jong te blijven en de wereld te bekijken met een open blik.”

 

3. Wat is het komende jaar uw grootste professionele uitdaging?

“Vandaag is mijn rol binnen GSK die van Global Business Talent Lead. Dat betekent dat ik ervoor moet zorgen dat ons talentmanagement over voldoende visie beschikt en de juiste richting volgt zodat onze medewerkers zich kunnen ontplooien binnen onze organisatie en we de juiste sterktes opbouwen als organisatie op korte en middellange termijn. Een grote uitdaging wat dat betreft, wordt de mogelijke integratie met Novartis Vaccines. Als die doorgaat, is dat een opportuniteit voor wereldwijd talentmanagement. Hoe vullen we onze organisatie van morgen op de juiste manier in? Hoe realiseren we duurzame groei? Dat houdt onder andere in dat teams voldoende divers moeten zijn om complementair, creatief en innovatief te zijn. Maar ook dat we de juiste leiders moeten detecteren om onze interne teams en externe netwerken te laten functioneren en dat onze mensen gewapend moeten zijn om met verandering om te gaan. Het grotere verhaal daarachter is een omgeving creëren waarin medewerkers crossfunctionele ervaringen opdoen en uitdagingen vinden in andere culturen en settings zodat hun denkwereld verruimt en zo op een unieke manier bijdragen aan en waarde creëren voor onze business.”

 

4. Welke goede voornemens maakt u in uw job?

“Mijn hoofdbekommernis is elk jaar dezelfde: hoe kan ik waarde creëren voor dit bedrijf? Ik zeg dat als iemand die geen core business-functie heeft. Ik verkoop niets en ik maak niets. Toch wil ik een bijdrage leveren waar dit bedrijf beter van wordt. Dat hoop ik te doen door impact te hebben op hoe diverse teams worden samengesteld en op hoe we de juiste leiders in de organisatie ondersteunen. Maar ook door mee te zorgen voor een continue dynamiek waardoor onze interne talenten zich kunnen ontwikkelen en door scherp te blijven kijken naar wat er rondom ons gebeurt.”

 

5. Wat wordt volgens u dé trend in L&D?

“Een grote uitdaging vind ik het implementeren van het netwerkleren in organisaties. Dat is nog niet hoe HR opleiding invult. Hier en daar zie je co-creatie op het voorplan komen, vooral in grotere organisaties. Zij denken na over hoe ze de inhoud van hun boodschap kunnen afstemmen op de business, samen met de business. Maar meestal gebeurt leren nog erg traditioneel. Ik denk dat de grote vraag voor veel organisaties is hoe ze het klassikale leren interactiever kunnen maken. Hoe zorgen ze ervoor dat medewerkers blijven ‘bijleren” en ‘evolueren’ of ‘bewegen’ in een lerende organisatie, dat ze mentorship of coaching krijgen, dat ze op zoek gaan naar nieuwe ontwikkelingen in hun vakgebied via hun eigen netwerk? Dat zijn allemaal manieren om van het klassieke leerpatroon af te stappen, om het leerverhaal te integreren in talent management. Dat zeg ik trouwens zonder het klassikale leren als minder waardevol te beoordelen. Ik vind de ’10’ in de 70-20-10-regel heel belangrijk. Trainingen hebben mij altijd veel bijgebracht. Ik herhaal nu nog dingen die ik jaren geleden zo heb opgestoken. Een degelijke klassikale opleiding is nog altijd goud waard, maar je dient ze aan te vullen met andere leermomenten zodat je bijblijft, bijleert en alert blijft in de arbeidsmarkt.”

 

Annelies Missotten is Global Talent Business Leader bij GSK Vaccines.

 

Meer weten over hoe je kennis delen in de praktijk brengt?

Dan kunnen deze opleidingen u op weg helpen:

 

 

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect