L&D in 2013 door de ogen van Lisbeth Decneut, imec

by NCOI Learning Team

Deze week geeft Lisbeth Decneut, HR-director bij imec, haar visie over L&D in de rubriek ‘L&D door de ogen van…’. Wat zijn voor haar de belangrijkste ontwikkelingen van 2012 en de focuspunten voor 2013.

1.Wat was volgens u de opmerkelijkste ontwikkeling op het vlak van L&D in 2012?
“Bij ons zijn er concrete plannen ontstaan om met e-learning te werken. Ik heb lang gedacht dat het een hype was die zou voorbijgaan. Voor het introductieprogramma dat vroeger live gegeven werd, gaan we nu overschakelen naar e-learning. Dat viel me binnen imec op. We denken dat de voordelen, zoals real time learning, toch opwegen tegen de nadelen, zoals het ontbreken van enige sociale druk.

Extern trok vooral het succes van het sociale netwerk Yammer mijn aandacht. Zelf gebruiken we het ook al twee jaar en ik vermoed dat het gebruik daarvan nog sterk zal toenemen. Yammer leeft echt bij ons (nvdr: zo ook bij Kluwer, lees Yammer versnelt innovatie). Heel veel werknemers hebben zich geregistreerd. Het aantal conversaties is nog vrij beperkt, maar zit in stijgende lijn. Wat wel veel gebeurt, is dat mensen topics volgen op Yammer.”

 

2. Wie of wat is uw grootste inspiratie?
“Ik hou niet zo van goeroes maar wie me toch is bijgebleven is Marcus Buckingham. Lang geleden heb ik zijn boek gelezen ‘First, break all the rules’. Dat heeft me erg aangesproken omwille van een aantal onconventionele benaderingen. Twee jaar terug, tijdens het ASTD-congres, heb ik hem aan het werk gezien als keynote speaker. Hij sprak toen over het belang van sterktes en hoe daarop verder te bouwen. Dat heeft hij zeker en vast mee vormgegeven. Het is ook een schitterend speaker en entertainer.”

 

3. Wat is in 2013 uw grootste professionele uitdaging?
“Wat L&D betreft, wordt dat de oprichting van de imec Academy. Sinds dit jaar zijn alle trainingen binnen imec, zowel de technische als de soft skill-opleidingen, samengebracht in een corporate university. Dat is de imec Academy. Zelf ben ik verantwoordelijk voor de school ‘personal effectiveness’. In deze school zal er veel nauwer met de business samengewerkt worden dan in het verleden. We gaan meer maatwerk leveren op basis van hun noden in plaats van alleen ‘opleidingen uit een catalogus’ aan te bieden. Dat ligt in lijn met de trend om hr strategisch te positioneren en met het belang van de ROI van opleiding.”

 

4. Wat is uw goede voornemen voor 2013?
“Ik heb er twee. Het eerste is me verdiepen in e-learning, daar weet ik te weinig van. Het tweede is veel meer boeken lezen. De voorbije maanden heb ik me met William Bridges en John Kotter verdiept in change management. De ideeën die ik daaruit haal, zijn de noodzakelijke adem om mijn job nieuwe energie te geven. Op mijn verlanglijstje staan nog StandOut van Marcus Buckingham en een aantal boeken rond employee engagement en leadership.”

 

5. Wat wordt volgens u dé L&D-trend van het jaar?
“Als ik kijk binnen de eigen organisatie, dan neemt voor mij het belang toe van self development. We gaan bijvoorbeeld werk maken van een website waar mensen terechtkunnen voor self assessments, voor development tools en literatuur gelinkt aan competenties en voor action planning.”

 

 

Lisbeth Decneut is HR-director bij imec.

 

 

Volgende keer in ‘L&D door de ogen van…’:
Stefaan Arryn,
Talent Manager bij Securex.

 

 

Lees ook