L&D in 2014 door de ogen van Vincianne Carême

by NCOI Learning Team

Vandaag in de rubriek ‘L&D door de ogen van…’ : de visie van Vincianne Careme, project manager Learning & Development ManpowerGroup. Welke L&D-trends mag u volgens haar het komende jaar niet missen?

 

1. Wat was voor u het afgelopen jaar de opmerkelijkste ontwikkeling op het vlak van L&D?
“Voor mij was dat een duidelijkere gedeelde verantwoordelijkheid met de rechtstreekse manager. De ontwikkeling van iedere medewerker is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. Enerzijds die van de organisatie, waarin L&D de lead neemt, maar anderzijds ook van de medewerker en de rechtstreekse manager. Vanuit L&D en de directie trachten we de managers de nodige tools en methodologieën bij te brengen om ze in deze rol te ondersteunen.

Een andere trend heeft te maken met de klassikale opleidingen die we aanbieden. Dat doen we nog steeds, ook voor starters, maar die classroom-opleidingen vullen we steeds meer aan met mentoring op de werkvloer. De rol van mentor wordt zowel vervuld door het L&D-team als door de rechtstreeks leidinggevenden.”

 

2. Wie of wat is uw grootste inspiratie?
“Mijn inspiratie komt vooral van de medewerkers en de vragen die ze stellen. Verandering is daar de sleutel in. Ook onze werknemers werken in een omgeving die voortdurend beweegt en evolueert. Dat L&D daar zo nauw mogelijk op wil aansluiten, is maar logisch.”

 

3. Wat wordt het komende jaar uw grootste professionele uitdaging?
“Op een creatieve en tijdsefficiënte manier inspelen op de verschillende L&D-behoeften waar we mee geconfronteerd worden. De aard van onze activiteiten zorgt ervoor dat we geografisch zeer verspreid werken, over heel België zeg maar. E-learning helpt ons daarbij, maar is ook niet geschikt voor elke opleiding.

Met een beperkt team is het ook niet altijd even makkelijk om voldoende dicht bij de verschillende kantoren te staan. Alhoewel we verschillende technische tools kunnen gebruiken, zoeken we voortdurend naar de juiste oplossing.

We merken ook dat de vraag naar verschillende leervormen sterk toeneemt. Gezien de complexe economische context is daarop inspelen een grote uitdaging. We moeten er zeker van zijn dat we onze middelen goed besteden.”

 

4. Uw goede voornemen voor dit jaar is …
“Vanuit L&D het leeraanbod zo goed mogelijk afstemmen op de veranderende behoeften van onze organisatie. Dat is niet enkel mijn voornemen. Dit is teamwerk. We zullen daar met zijn allen voor moeten gaan.”

 

5. Wat wordt volgens u dé trend in L&D?
“Ik denk dat de wereld van het leren zo sterk verandert, dat we onze leeroplossingen en -methodes nog vaak zullen moeten aanpassen en steeds meer zullen moeten afstemmen op individuele leervragen. Het aanbod, of beter de mix, van leervormen zal toenemen.

De rol van de rechtstreekse manager wordt daar meer dan ooit cruciaal in. Het is aan ons, L&D’ers, om leidinggevenden voldoende bewust te maken van het belang van leren. We moeten hen ook de tools aanreiken waarmee ze leren op de werkvloer kunnen stimuleren.”

 

 

Vincianne Carême is project manager Learning & Development ManpowerGroup.

 

 

Lees ook