Leren via storytelling: stappenplan (Katie Stroud at ASTD2014)

by Dan Steer

Katie Stroud vond tijdens haar onderzoek naar ‘story for learning’ heel wat informatie over de voordelen en het belang van storytelling, maar weinig over hoe je dan concreet een verhaal kan opzetten om te gebruiken in een context van ‘leren’. Ook ik gebruik vaak een verhaal of een story …

Tijdens mijn trainingen gebruik ik heel wat kleine voorbeeldverhalen om iets te illustreren. Dit werkt meestal goed; mensen onthouden verhalen. Verhalen zetten aan tot denken; ze raken de zintuigen en zorgen voor wat humor én emotie. Dat is ook de mening van Katie Stroud. Maar van deze sessie wil ik weten HOE je in een proces met leeractiviteiten een rode lijn – het verhaal of de story – toevoegt die de leerervaring verhoogt.

 

Hoe ga je te werk in de praktijk
Om te starten met het maken van jouw verhaal, moet je eerst het probleem definiëren. Denk hierbij aan grote lijnen zoals achtergrond – situatie – conflict (wat houdt ons succes tegen) – climax (het beloningsmoment als alles werkt) – oplossing. Deze worden nadien verder uitgewerkt en ‘aangekleed’. Je gaat dus als het ware je grote lijnen verder verfijnen.

Wil je weten hoe je aan de slag gaat met het maken van jouw verhaal? Hoe zorg je ervoor dat je niet zomaar EEN verhaal, maar wel een GOED verhaal maakt dat doet wat het moet doen zodat je je doel bereikt? Hoe maak je het verhaal concreet? Hoe breng je het tot leven? Hoe integreer je personages in je verhaal? En hoe gebruik je het verhaal bij het leren?

Dat lees je in het uitgebreide verhaal op mijn persoonlijke blog. Kom dus zeker even langs voor verdere inspiratie en concrete tips.

 

 

 

Lees ook