Maak kennis met Workplace Analytics

Maak kennis met Workplace Analytics
Organisaties staan tegenwoordig voor heel wat uitdagingen. Om hierop in te spelen hebben organisaties nood aan een handige tool die hen de nodige informatie kan geven om conclusies te trekken en gepaste oplossingen te zoeken. Workplace Analytics van Microsoft is een mooi voorbeeld hiervan.

Organisaties staan tegenwoordig voor heel wat uitdagingen: een groeiend aantal gevallen van burn-out, werknemers aan boord houden in een tijd waar de ‘war on talent’ volop aan de gang is en bovendien het kostenplaatje voortdurend in het oog houden, enzovoort. Om in te spelen op deze problemen hebben organisaties nood aan een handige tool die hen de nodige informatie kan geven om conclusies te trekken en gepaste oplossingen te zoeken. Workplace Analytics van Microsoft is een mooi voorbeeld hiervan.

Wat is Workplace Analytics?

Workplace Analytics is software, ontwikkeld door Microsoft, die anoniem meet hoe productief je medewerkers juist zijn. De verzamelde data is nuttige informatie voor het detecteren van mogelijke problemen en trends binnen je organisatie. Om de anonimiteit te garanderen, kan de tool pas optimaal gebruikt worden in organisaties met meer dan 500 werknemers, anders is het te gemakkelijk om te achterhalen op wie bepaalde cijfers betrekking hebben. Met Workplace Analytics detecteer je trends binnen je organisatie, maar het is niet de bedoeling om werknemers op individueel niveau te volgen.

Workplace Analytics maakt gebruik van data die voortkomt uit de verschillende samenwerkingstools in Office 365. Het is een set van metrics die het gedrag van medewerkers meten om bepaalde patronen te ontdekken en deze te verdelen via Office 365. Zo kunnen je medewerkers efficiënter hun taken uitvoeren.

Belangrijk om te onthouden: je neemt niet het gedrag van individuele werknemers onder de loep, maar ontdekt grote trends binnen je organisatie. Deze patronen gelden bovendien voor organisaties in verschillende landen, voor tal van bedrijfstakken en functies. Deze inzichten zijn fundamenteel voor de werking van mensen in een organisatie.

Waarom is het belangrijk om trends in je organisatie te detecteren?

We haalden in de introductie al even aan dat organisaties te maken krijgen met tal van uitdagingen. Zo loopt 20% van de Belgische werknemers een acuut risico op een burn-out, wordt het voor organisaties steeds moeilijker om talent te houden en loopt de werknemerskost vaak te hoog op.

Workplace Analytics geeft je het nodige inzicht in deze problematieken, zodat je aan de slag kan gaan en veranderingen kan aanbrengen waar nodig. Met deze tool kan je onder meer:

  • Sneller leren en innoveren dankzij waardevolle inzichten
    Identificeer succesvolle patronen en ontdek de verschillende mogelijkheden om de werking binnen je organisatie te optimaliseren.
  • Succes van betrokken en efficiënte werknemers stimuleren
    Identificeer en stimuleer gedragingen en prestaties die bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van je organisatie. Op die manier ontwikkel je bovendien carrières en onderscheid je nieuwe leiders.
  • Waarde creëren en klantgerichter te werk gaan
    De juiste inzichten kunnen bijdragen tot het onderhouden van gezonde klantenrelaties.

Bron: synergics

Wilt u Workplace Analytics ontdekken?

Tijdens het congres The Future of hr licht Evert D'Hondt van Synergics met veel plezier toe hoe je aan de hand van deze tool inzichten kan krijgen in de pijnpunten van je organisatie en hoe je deze informatie kan gebruiken om tot een gepaste oplossing te komen.

In aanloop naar het congres kan je alvast de gratis webinar 'Voorspel burnouts, verhoog uw employee retention en verlaag de werknemerskost dankzij Workplace Analytics' volgen.

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect