Maak uw onderneming helemaal klaar voor werkbaar en wendbaar werk!

De wet ‘werkbaar en wendbaar werk’ wordt een mijlplaal in het Belgische arbeidsrecht. Het wetsontwerp is gestemd en treedt binnenkort in werking. Wat heeft de wet in petto en hoe bereid je uw onderneming nu al voor op de invoering ervan? Bieke Cauwenberghs, Product Manager Legal Actua, vertelt er meer over.

Het wetsontwerp wendbaar en werkbaar werk

In 2015 startte Minister van Werk Kris Peeters een uitgebreid traject om werkbaar wendbaar werk uit de theoretische beschouwingen te halen, en om te zetten in een praktisch haalbaar concept.

Dat resulteerde in een wetsontwerp “werkbaar en wendbaar werk” dat ondertussen gestemd werd en waarvan we eerstdaags de publicatie en inwerkingtreding mogen verwachten.

“Met de nieuwe wet heb ik meer flexibiliteit mogelijk willen maken, voor de werkgever, opdat die concurrentieel in de markt kan staan en tewerkstelling kan creëren, maar zéker ook voor de werknemer, voor wie er nu meer opties zijn om privé- en professioneel leven op zijn maat in evenwicht te krijgen.

Het komt er op neer dat onze hele arbeidswetgeving op een groot aantal punten aangepast zal worden:

 • op gebied van arbeidsduur
  • berekening van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
  • invoering van een pakket van maximum 100 vrijwillige overuren
  • glijdende werktijden …
 • op gebied van arbeidsorganisatie
  • vereenvoudiging deeltijds arbeid
  • invoering occasioneel telewerk
  • ‘loopbaanspaarrekening’
  • thematisch verlof en tijdskrediet
 • op gebied van verloning

2017: het jaar van grote sociaalrechtelijke aanpassingen

Er moet niet aan getwijfeld worden: deze wet wordt een mijlpaal in het Belgische arbeidsrecht. Bovendien werden in het zog van deze maatregelen ondertussen al een pak andere initiatieven en of stappen genomen.

Zo zijn er de aanpassingen aan het tijdskrediet. Deze zijn weliswaar voorzien in het wetsontwerp, maar vermits het recht op tijdskrediet vervat ligt in een CAO was het aan de sociale partners binnen de NAR om de nodige wijzigingen door te voeren. Dat resulteerde net voor het jaareinde in het afsluiten van een gloednieuwe CAO nr. 103 ter. En bovendien namen de sociale partners bijkomende initiatieven door o.m. een voorstel voor 1/10e ouderschapsverlof uit te werken.

Ook over de aanpassingen van de loonnormwet van 1996, liggen de voorstellen momenteel ter tafel. En uiteraard werd er een IPA afgesloten met daarin de loonafspraken voor de komende 2 jaar.

In elk geval staan ondernemingen voor een grote uitdaging te wachten, want de voorgestelde maatregelen in het kader van de wet werkbaar en wendbaar werk bieden enkel een ruim kader. De nieuwe maatregelen zullen via sociaal overleg binnen de onderneming en/of de sector moeten doorgevoerd worden.

Bedrijven doen er dus goed aan zich grondig voor te bereiden op wat de wet in petto heeft, zodat ze zich nu al kunnen klaarzetten voor de invoering ervan. Want de wet heeft ook praktische gevolgen voor de interne organisatie. Enkele maatregelen zullen bijvoorbeeld ingeschreven moeten worden in het arbeidsreglement. Bedrijven doen er dus goed aan dit belangrijk werkinstrument onder de loep te nemen en up-to-date te brengen.

En er is meer. Eind 2016 werd de hele regeling rond de re-integratie van langdurig zieken ingevoerd en bijgesteld. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en te houden werden de regels over de werkhervatting van langdurig zieke werknemers bijgesteld. Zo wordt de bestaande re-integratieprocedure vervangen door een re-integratietraject. En een einde maken aan de arbeidsovereenkomst op grond van overmacht wegens definitieve arbeidsongeschiktheid is voortaan slechts mogelijk nadat dit re-integratietraject is beëindigd.

Tot slot zijn er nog de Europese Privacybepalingen die vanaf 2018 een grote impact kunnen hebben op de hr-praktijk. De toenemende  digitalisering – ook van het arbeidsproces – maakt de beveiliging en bescherming van persoonsgebonden gegevens noodzakelijk. Ook op dit vlak komen er ongetwijfeld grote aanpassingen aan voor HR.

Tijd voor bedrijven om zich voor te bereiden

Tijdens de actuaseminars van Kluwer Opleidingen nemen experten alle sociaalrechtelijke topics onder de loep. Hr-professionals krijgen er inzicht in de nieuwe regelgeving. In maximaal een halve dag leren ze hoe ze de implementatie van de wetgeving in hun onderneming aanpakken.

 • Over de wet wendbaar en werkbaar werk, het IPA 2017-2018 en de loonnormwetgeving – halve dag
 • Een wendbaar en werkbaar arbeidsreglement : zo doet u dat – 2 uur
 • Tijdskrediet (cao 103ter) en thematische verloven: wat is er nieuw sinds 2017? – 2 uur
 • Omgaan met arbeidsongeschiktheid in de onderneming – halve dag
 • Nieuwigheden in privacy: wat is de impact ervan op hr? – halve dag
Hier vind je alle informatie en kan je online inschrijven.

 

Auteur

Bieke Cauwenberghs is productmanager Legal, Fiscaliteit en Accountancy bij NCOI Learning.

't Zomert bij NCOI Learning

Zomeropleidingen

Chill stand is geen stilstand. Keer opgeladen met nieuwe vakkennis (en AirPods*) terug naar het werk na een ontspannen en leerrijke vakantie. Kies uit meer dan 50 opleidingen en boek je zomeropleiding nu!

Zomeropleidingen

Ontdek het aanbod

Online leerreizen

Ontdek de nieuwste vorm van e-learning. Kies uit opleidingen over leadership, professionele vaardigheden of veerkracht. Leer bij waar en wanneer jij wil! Voor een unieke online leerervaring die blijft nazinderen.

Online leerreizen

Ontdek het aanbod

De Zomer van M&D

Een ruim aanbod aan juridische en juridisch-fiscale webinars en seminaries gespreid over juli en augustus.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect