Mobiliteitsbudget: alternatief voor de bedrijfswagen?

De ministerraad keurde op 29 september een voorontwerp van wet goed waardoor de werknemer die dat wil zijn bedrijfswagen kan inruilen tegen een mobiliteitsvergoeding.

Wat is de mobiliteitsvergoeding?

De mobiliteitsvergoeding is een bedrag dat de werknemer ontvangt in ruil voor zijn bedrijfswagen.

Kiest de werknemer voor een mobiliteitsvergoeding, dan krijgt hij niet alleen geen bedrijfswagen meer, maar verdwijnen ook alle andere voordelen die hieraan verbonden waren: tankkaart, winterbanden, enz.

Voorwaarde is wel dat de werknemer al minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikt heeft in de loop van de 3 jaar voor de aanvraag, waarvan de 3 maanden voor de aanvraag. De werkgever van zijn kant moet gedurende de 36 maanden voor de invoering van een mobiliteitsvergoeding (een) bedrijfswagen(s) ter beschikking gesteld hebben aan zijn werknemer(s) (met uitzondering van startende ondernemingen).

Eigenschappen

De mobiliteitsvergoeding moet over drie essentiële eigenschappen beschikken:

  • ze moet volledig vrijwillig tot stand kunnen komen en zowel de werkgevers als de werknemers moeten volledig vrij kunnen kiezen of ze er al dan niet aan deelnemen;
  • ze moet een sociaal en fiscaal statuut krijgen dat concurrentieel is met dat van de bedrijfswagen;
  • ze moet neutraal zijn voor alle partijen: werkgever, werknemer en overheid. Geen van hen mag enig substantieel nadeel of voordeel ondervinden ten gevolge van de keuze voor een mobiliteitsvergoeding.

Als een werkgever geen mobiliteitsvergoeding wil toekennen, kunnen zijn werknemers hier dus ook geen gebruik van maken.

Verplaatsingskosten

De mobiliteitsvergoeding is bedoeld om de mobiliteitskosten van de werknemer te vergoeden, meer bepaald de kosten tussen zijn woonplaats en plaats van tewerkstelling. Als de werkgever toch nog verplaatsingsvergoedingen betaalt als tussenkomst in het woon-werkverkeer, dan zal deze tussenkomst niet meer vrijgesteld zijn, ongeacht het vervoermiddel.

De mobiliteitsvergoeding zelf vormt een voordeel van alle aard belastbaar binnen het fiscaal recht.

Wetgeving

De mobiliteitsvergoeding heeft betrekking op het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht en het fiscaal recht. Daarom is het voorontwerp een autonome wet die de mobiliteitsvergoeding invoert en de vervanging van de bedrijfswagen door die mobiliteitsvergoeding organiseert. Deze autonome wet zorgt ook voor de noodzakelijke aanpassingen aan wetten uit het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 92).

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. De bedoeling is om de mobiliteitsvergoeding vanaf 1 januari 2018 mogelijk te maken.

Bron: LegalWorld, auteur Maaike Hemeleers

Meer weten?

Volg dan het webinar ‘Cash for cars: iets voor uw bedrijf’ op 27/03/2018. Danny Meulenberghs vertelt u alles over de laatste stand van zaken met betrekking tot de nieuwe mobiliteitsvergoeding.

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect