Nieuwe datum voor sociale verkiezingen

by Audrey Van den Bempt
Nieuwe datum voor sociale verkiezingen

In een koninklijk besluit werd vastgelegd dat de periode van 16 tot en met 29 november 2020 als nieuwe periode geldt voor de organisatie van de sociale verkiezingen. Deze verkiezingen konden omwille van de coronacrisis niet doorgaan in het voorjaar, en worden dus uitgesteld tot het najaar.

Nieuwe data

De verkiezingskalender wordt bijgevolg hernomen in de periode van 23 september tot en met 6 oktober 2020. Op basis van de oorspronkelijke datum wordt de nieuwe verkiezingsdatum vastgelegd. Maandag 11 mei werd bijvoorbeeld maandag 16 november. Indien er zich bezwaar voordoet voor de nieuwe datum, kunnen de ondernemingsraad (OR) of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) overeenkomen om een nieuwe datum binnen de vastgelegde periode te kiezen. Ook de werkgever kan een nieuwe datum vastleggen, mocht er geen OR of CPBW aanwezig zijn. De uurregeling op de verkiezingsdag zelf blijft in eerste instantie dezelfde als oorspronkelijk voorzien, maar ook hier geldt dezelfde mogelijkheid tot wijziging.

Elektronische stemming

Thuiswerken blijft, voor wie dat kan, sterk aangeraden. Daarom ook dat het mogelijk is om een elektronische stemming te organiseren, met het oogpunt op ieders veiligheid en gezondheid. Deze optie wordt uitgebreid om ook bedrijven zonder OR, CPBW of vakbondsafvaardiging (VA) deze mogelijkheid te geven.

Hierover dient een akkoord gesloten te worden met alle representatieve organisaties die kandidaten hebben voorgedragen, onder andere over het tijdstip en voor welke werknemerscategorieën er elektronisch kan gestemd worden. De bijzondere voorwaarden blijven gelden: het geheim van de stemming, de modaliteiten met het oog op de goede werking van het stembureau en de manier waarop de kiezers zich identificeren, moeten in dit akkoord bevestigd worden. De beslissing hierover moet op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd worden: ofwel via fysieke aanplakking ofwel via elektronische aanplakking (Intranet, Sharepoint…).

Stemming per brief

De nieuwe verkiezingsperiode biedt ook voldoende tijd om een stemming per brief te organiseren. Dit kan voor de werknemerscategorieën die voldoen aan de voorwaarden. Bedrijven die aan telewerk doen, kunnen dus ook van deze mogelijkheid gebruikmaken. Ook hiervoor moet een akkoord met de representatieve organisaties gesloten worden.

Bron: socialelections.be

Zin in meer?

Wil je volledig voorbereid zijn op de sociale verkiezingen? Wil je leren onderhandelen met de vakbond of te weten komen hoe e-voting nu precies in mekaar zit? Wij bieden heel wat opleidingen aan, waarin telkens ingezoomd wordt op een specifiek aspect.

Lees ook