“Nieuwe technologie kan ook in de toekomst nog zo veel hr-initiatieven versterken”

Microsoft is een van de grote spelers in de huidige digitaliseringsgolf met een sterke positie in productiviteitssoftware binnen bedrijven. Business Group Lead Office Els Overbergh legt uit hoe hr met technologie het volle potentieel van mensen kan benutten.

 

Iedereen mee?

“Digitalisatie is een maatschappelijk vraagstuk en belangt iedereen aan”, start Els Overbergh. “Hr kan mensen helpen om over de drempel van ‘techologie-koudwatervrees’ heen te stappen met programma’s, training, kleine projectgroepen, best practices … Het is prima om dingen eerst uit te proberen en om een bepaalde technologie te testen in kleine groepen vooraleer je het uitrolt. Maar belangrijk is wel dat je dan als hr zeker ook meegaat in de test.”

Dat vergt een cultuurverandering, stelt Els. “We moeten van know it naar learn it. Er is ruimte nodig voor uitproberen, opnieuw beginnen, work in progress en falen – en daaruit leren! Hr kan functioneren als voortrekker van zo’n nieuwe cultuur. Natuurlijk moet ook het topmanagement erachter staan, voldoende empathie tonen en de anderen ondersteunen. Daarom ben ik ook blij met het boek dat onze CEO Satya Nadella heeft geschreven, Hit Refresh. Daarin staat empathie centraal en toont hij met heel concrete voorbeelden aan hoe hijzelf heeft moeten leren – met vallen en opstaan – om leiding te geven, een visie uit te dragen en een cultuurverandering aan te sturen.”

 

Technologie als echte enabler

“Hr kan het potentieel van technologie om mensen te ondersteunen zeker uitspelen, meer nog dan vandaag al het geval is. Technologie is een echte enabler om anders en optimaler samen te werken, in lijn met nieuwe verwachtingen van klanten en medewerkers. Denk maar aan Teams: de Microsoft-collaboration hub waar mensen kunnen chatten, videoconferencen, samen aan documenten werken, alle content op één plaats bewaren – en dit alles op een intuïtieve en veilige manier. Natuurlijk vraagt een overgang naar een optimaal gebruik van de nieuwe tools een visie en plan. Daarom is het belangrijk dat hr vroeg genoeg betrokken is bij de digitale roadmap van een bedrijf en hierin echt partnert met IT. De digitalisering van een bedrijf kan immers ook voor medewerkers heel veel betekenen: werken op afstand, employee engagement versterken, digital skills ontwikkelen … Hr kan een leidende rol spelen in het uitdragen wat technologie voor menselijke samenwerking kan betekenen en teams en medewerkers zo voorbereiden op de toekomst. Hr gaat over mensen. Technologie is er voor mensen. Dus logischerwijs heeft hr een belangrijke rol bij het implementeren van nieuwe technologieën.”

 

Hr gaat over mensen. Technologie is er voor mensen. Dus logischerwijs heeft hr een belangrijke rol bij het implementeren van nieuwe technologieën!

 

Zelfcatering of one size fits all?

“Hoe je nieuwe technologie gebruikt en adoptie aanstuurt, hangt van veel zaken af: cultuur, industrie, innovatie, profiel van de medewerker. Er is dus niet zoiets als one size fits all. Onze Microsoft-technologie is net ontwikkeld om aan de eigenheid en noden van elk bedrijf tegemoet te komen. Hoe dan ook is het vaak zoeken, uitproberen en bijsturen. Ook hiervoor moet er een partnership gevormd worden tussen hr en IT. En hr kan en moet echt een actieve rol spelen. Eigenlijk is het simpel: hr heeft een belangrijke rol bij de adoptie van nieuwe technologie en het bijhorende changemanagement. In een vroeg stadium samenwerken met IT en andere decisionmakers is essentieel.”

Een goede aanpak van technologierollout en adoptie uitwerken vraagt een inspanning. “Soms gaat het organisch of intuïtief, maar vaker niet dan wel. Er zijn een heleboel vragen die je kan stellen: rollen we tools tegelijk uit of één per één, werken we met change agents of change communities, wat is de rol van leidinggevenden … Bovendien moet je opletten dat je niet alleen early adopters mee hebt, je kan beter wat trager te werk gaan en zo iedereen bereiken en meekrijgen. Een mooi voorbeeld is de case van Sanofi Pasteur – neergeschreven in het boek Social Technologies in Business van Isabel De Clercq – en hoe men daar omging met hun businessprobleem op vlak van kwaliteitscontrole. Men opteerde ervoor om geen uitgebreid changeplan uit te werken. In plaats daarvan werd Yammer een belangrijk communicatieplatform binnen het bedrijf, gewoon via organische groei, vrijwilligers en steun vanuit het management. Het bracht visies vanuit verschillende departementen samen en hielp zo bij het formuleren van een oplossing.”

 

Blik op de toekomst

Zoals reeds aangehaald zijn er veel redenen om nieuwe technologie op de werkvloer te introduceren. “Dat kan heel praktisch zijn, bijvoorbeeld om niet meer in de file te staan en van thuis uit te kunnen werken. Het kan ook een noodzaak zijn, als je team verspreid is over verschillende landen en toch aan eenzelfde document moet werken. Veiligheid is nog een goede reden: in elk bedrijf zit altijd wel iemand die op alle links en dus vroeg of laat ook op een verkeerde link klikt. Technologie moet dus niet alleen een krachtig platform zijn voor samenwerking, collaboratie en content maar evenzeer een ingebouwde security bezitten en toch voor de eindgebruiker nog een vlotte gebruikservaring bieden.”

“Nieuwe technologie kan ook community engagement brengen of mensen de kans geven zich individueel op een andere manier te uiten. Introverten zullen misschien niet snel het woord nemen tijdens vergaderingen, maar als er collaboration hubs zijn dan kunnen ze eerst even rustig nadenken en dan toch hun mening posten. Ook de productiviteit kan je verbeteren. Met MyAnalytics bijvoorbeeld krijg je een overzicht van je tijdsindeling: hoeveel uur heb ik deze week besteed in vergaderingen, aan mail, met wie heb ik vaak samengewerkt? Je krijgt nuttige inzichten en kan op basis hiervan bijsturen, je week anders indelen. Delve is een soort zoekmachine die jou op basis van je profiel content kan suggereren, bijvoorbeeld van collega’s die rond eenzelfde thema hebben gewerkt. Kortom, er zijn heel wat innovatieve toepassingen mogelijk! En ik geloof echt dat dit nog maar het begin is en dat we verbaasd zullen staan van de innovaties en mogelijkheden die er door Artificial Intelligence en machine learning op de werkvloer en ook voor hr-mensen nog zullen komen. Spannende tijden toch?”

 

Meer info over oplossingen van Microsoft vind je op Pulse.

 

Zin in meer? 

Ben je benieuwd naar wat de toekomst voor hr nog meer in petto heeft? Ontdek het tijdens The Future of HR: employee engagement is key op dinsdag 28 november in Londerzeel.

 

Els Overbergh startte haar carrière bij Anheuser Busch Inbev. Na twaalf jaar in verschillende functies – marketing, sales, hr – zei ze de wereldbrouwer vaarwel en werd ze HR Director bij Microsoft BeLux. In 2016 zette ze opnieuw de stap naar de business als Lead van de Office Business Group. In deze rol kan ze haar interesse voor het menselijke aspect van het bedrijfsleven en de digitale component ervan combineren.

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect