Overheid zoekt leercultuur

Werknemers uit de privésector en bij de overheid volgen even vaak opleiding. Ook het aantal medewerkers dat opleiding volgt, verschilt weinig. Dat blijkt uit de Kluwer Learning Indicator. Toch zijn er enkele verschilpunten …

Acht dagen per jaar. Zoveel opleiding volgt ongeveer 85% van de werknemers, zowel bij de overheid als in de privé. Parallelle werelden? Niet helemaal. Op de manier waarop ze leren, zit meer speling.

Ambtenaren volgen vaker studiedagen, congressen en evenementen (55,2% overheid vs. 44,9% privé) en leren meer van collega’s (41,1% vs. 35,8%). De private sector leert meer via sociale netwerken (8,1% vs. 5,2%) en e-learning (15,6% vs. 8,4%).

Blended

Sandra Schillemans, directeur-generaal van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO), vindt die cijfers een goede weergave van de realiteit. Dat e-learning minder scoort bij de overheid verbaast haar niet. “OFO biedt die leervorm zo puur zelfs niet aan. Wij kiezen altijd voor blended learning: klassikaal leren én e-learning.” De reden? “Wij geloven niet in e-learning alleen. De praktijk toont aan dat mensen dan vlugger afhaken.”

Naast blended learning onderscheidt Sandra Schillemans opkomende trends zoals netwerkleren, zelfsturend leren en peer coaching. “Vaak nog kleinschalig, maar het gaat wel steeds meer die richting uit. Coaching komt bijvoorbeeld sterk opzetten in leiderschapstrainingen.”

Weerstand

Dat overheidsmedewerkers willen leren, blijkt uit de resultaten van de Kluwer Learning Indicator. Negen op de tien zijn gemotiveerd om opleiding te volgen. De grootste remmingen die OFO ondervindt bij het stimuleren van leren komen niet van medewerkers, maar van de hiërarchie binnen de overheid. “Die reageert vaak met enige weerstand: hebben onze mensen daar tijd voor, kunnen ze leren op de werkplek, enzovoort. Aan de leercultuur is nog werk, al moet ik daar aan toevoegen dat er wel degelijk wat beweegt.”

Is de vaststelling dat men bereid is zelf te betalen voor opleiding daar het bewijs van? Volgens de Kluwer-cijfers zegt driekwart van de private werknemers dat te willen doen, en twee derde van de ambtenaren. Sandra Schillemans: “Ik merk alleszins dat de vraag naar opleiding de laatste jaren sterk in de lift zit en dat mensen ook ‘buitenshuis’ alternatieven zoeken.”

Overschat

De oorzaak daarvan ligt volgens Sandra Schillemans bij de manier waarop de overheid evalueert: niet enkel prestaties tellen, maar ook de manier waarop een medewerker zich ontwikkelt. “Dat stimuleert het leren.”

Blijkt tot slot nog uit het onderzoek: de klassikale training blijft een vaste waarde, zowel bij de overheid als in de privé, zowel wat aanbod, voorkeur als leerperceptie betreft. “En toch vind ik die leervorm wat overschat. Het is niet omdat men in een klas zit dat men leert. Nieuwe leervormen kunnen net zo leerrijk zijn, of nog meer. Het verschil is dat men daar niet altijd ten volle beseft dat men aan het leren is.”

 

Sandra Schillemans is directeur-generaal van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid. OFO biedt opleidingen aan, complementair aan het eigen opleidingsaanbod van de FOD’s.

 

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect