Plakfactor 5 voor opleidingen: Hybride leerlabo mix

Plakfactor 5 de hybride leerlabo mix
Wat maakt dat opleidingen blijven plakken? Als L&D professional kan je aan de slag met onze 6 plakfactoren. Vandaag ontdek je alles over plakfactor 5: hybride leerlabo mix.

Waarom volgt iemand meermaals dezelfde opleiding zonder er iets van te onthouden? Te veel informatie? Onvoldoende persoonlijke begeleiding? Niet toepasbaar op het eigen werk? Maak komaf met het vergeten en niet toepassen van nieuwe verworven kennis en inzichten uit opleidingen.

In deze reeks blogposts en video’s over plakfactoren vertellen we je alles over hoe je er als L&D professional mee voor kan zorgen dat opleidingen ‘blijven plakken’. Gedurende 3 weken geven onze Learning Consultants Nanou (die in een vorige functie zelf moest ervaren dat een opleiding Projectmanagement niet bleef plakken), Koen, Ilse en Caroline – iedere dinsdag en donderdag – een woordje uitleg over de 6 plakfactoren.

Duurtijd video 2:56

Een mix van synchrone en asynchrone leermomenten

Een trainer zorgt voor afwisseling door een combinatie van drie types leervormen. Tijdens synchrone leermomenten spreekt de trainer de volledige groep deelnemers toe. Deel je de groep op in kleinere groepen of gaan ze individueel aan de slag, dan spreken we van asynchrone leermomenten. Zo’n asynchroon leermoment kan ook buiten de opleidingstijd plaatsvinden, bijvoorbeeld door thuis vragen op te lossen. Deelnemers leren dan op verschillende tijdstippen.

Asynchrone leermomenten zijn geschikt om een opdracht te geven of reflectiemomenten in te lassen. Deelnemers kunnen als buddies samenwerken. Tijdens een autonoom leermoment zit de trainee zelf aan het stuur. Hij of zij kan dan op eigen tempo informatie verwerken, bijvoorbeeld aan de hand van een video, blogartikel of het oplossen van vragen.

Asynchrone leermomenten in de praktijk

Een trainer deelt de groep op in kleinere groepen met de opdracht om hun nieuwe kennis toe te passen op een reële klantencase. Dit wordt gevolgd door een individueel reflectiemoment over wie of wat de trainee nodig heeft om de nieuwe vaardigheden vlot toe te passen in het eigen werk. Tot slot bespreken de deelnemers de resultaten in het subgroepje.

Zo krijgen deelnemers de mogelijkheid tot interactie met hun peers, terwijl ze zelfstandig, op eigen tempo, reflecteren.

Ervaringsgerichte leerlabo’s

Organiseer opvolgmomenten na de opleiding om de impact van het ontwikkelingstraject te maximaliseren. Je kan nagaan of de nieuwe kennis nog steeds in de praktijk wordt toegepast of actuele thema’s verder uitdiepen. Het is ook een goede gelegenheid om critical incidents te bespreken en moeilijke praktijkervaringen samen uit te vissen.

Deelnemers zullen hierdoor de materie beter verwerken en toepassen op eigen projecten. Ook kunnen ze vragen stellen als ze ergens vastlopen of even sparren met medetrainees.

medication concept, lab test-tubes and other glassware with digital effects - may be used as scientific background, 3D illustration of objects

In het kort

Een goede mix van drie manieren om leerstof te verwerken

  • Synchrone leermomenten met de volledige groep.
  • Asynchrone leermomenten op verschillende tijdstippen, in kleine groepjes of individueel.

Ervaringsgerichte leerlabo’s

  • Opvolgmomenten na de opleiding.
  • Kennis toepassen in de praktijk en terugkoppelen.
  • Critical incidents en moeilijke praktijkervaringen samen uitvissen.

Waarom? Afwisseling zorgt voor een frisse geest. Zorg voor een mengeling van synchrone en asynchrone leermomenten. Om na de opleiding de materie beter te helpen verwerken, kan je ervaringsgerichte leerlabo’s inplannen.

Bekijk ook de andere blogposts uit de plakfactorreeks:

Plakfactor 1 voor opleidingen: Spaced learning & Boosters
Plakfactor 2 voor opleidingen: Social learning & Stakeholders
Plakfactor 3 voor opleidingen: P3 – push, pull & personaliseer
Plakfactor 4 voor opleidingen: Nudge & chunk
Plakfactor 5 voor opleidingen: Hybride leerlabo mix
Plakfactor 6 voor opleidingen: Commitment & transfer

Zin in meer?

Meer weten over de plakfactoren en onze ervaringsgerichte in-house opleidingen die blijven plakken? Contacteer Learning Consultant Koen Dierckx via kdierckx@ncoi.be.

Auteur

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect