Positieve waardering: de management-sleutel tot meer productiviteit

Hoe kan u als leidinggevende de prestaties van uw medewerkers verbeteren? Het antwoord is eenvoudig: positive illusion. Een moeilijke term dat eigenlijk het volgende zegt: geloof in je collega’s. Een positieve waardering begint bij het management en zorgt voor meer betrokkenheid en betere prestaties op de werkvloer.

 

Onderzoek bevestigt: managers zijn net als mensen

Managers zijn net als ieder andere werknemer geneigd tot zelfoverschatting, wat in het jargon self-serving bias wordt genoemd. ‘Bias’ is een verzamelnaam voor denkfouten en vooringenomenheden. Dit herkennen we wel bij anderen, maar voor onze eigen denkfouten hebben we een blinde vlek, een ‘own bias blind spot’.

Wat echter management bias uniek maakt, is dat je deze als leidinggevende kan inzetten om het engagement van je medewerkers te verhogen en om hun prestaties te verbeteren. Hoe? Door gebruik te maken van de zogenaamde positive illusion.

 

Bias: sleutel tot betere prestaties

Als leidinggevende heeft u een hele reeks (vaak ongefundeerde) vooronderstellingen over uw mensen en hun manier van werken. Die vooronderstellingen kunnen positief, neutraal of negatief zijn.

 

Leidinggevenden die systematisch het beste zien in hun medewerkers kunnen hen écht beter doen presteren.

 

Uit onderzoek blijkt dat de vooronderstellingen van leidinggevenden een reëel effect hebben op de prestaties van de mensen in hun team. In een artikel in de Harvard Business Review, met de veelzeggende titel If Your Boss Thinks You’re Awesome, You Will Become More Awesome, tonen Zenger & Folkman hoe leidinggevenden die systematisch het beste zien in hun medewerkers hen écht beter doen presteren, terwijl die managers die het meest kritisch zijn met het omgekeerde effect te maken krijgen. In hun studie onderscheiden de auteurs enerzijds positive-rating-managers (leidinggevenden die hun medewerkers systematisch hoger inschatten in vergelijking met collega-leidinggevenden) en anderzijds negative-rating-managers (die hun medewerkers systematisch lager inschatten in vergelijking met collega-leidinggevenden).

 

Wat blijkt hieruit?

  • Werknemers met een positive-rating-manager vertonen een hoger niveau van engagement en betrokkenheid.
  • De positieve waardering van de leidinggevende vertaalt zich ook in betere prestaties. Positieve waardering werkt dus als een soort self-fulfilling prophecy.

 

Boodschap voor leidinggevenden en managers?

  1. Gebruik erkenning en positieve feedback om engagement in je team te verhogen. Dit werkt best als de erkenning/feedback op regelmatige basis wordt gegeven. Zorg ook dat er niet te veel tijd zit tussen de prestatie en de erkenning – wacht dus niet tot de jaarlijkse evaluatie!
  2. Positive illusion: wij laten ons allemaal beïnvloeden door onze context. We passen ons gedrag aan naargelang de prikkels die we krijgen. Maak hier gebruik van. Zet als leidinggevende die positieve management bias in: behandel je medewerkers alsof ze the best in the business zijn, en ze zullen je verwachtingen overtreffen.

 

Hoe werkt dit in je partnerrelatie?

Ook daar speelt de positive illusion. In een meta-analyse van 137 studies over 33 jaar met maar liefst 37.761 deelnemers keken onderzoekers naar de factoren die ertoe leiden dat niet-getrouwde koppels uit elkaar gaan of bij elkaar blijven. Wat is de belangrijkste factor die koppels samenhoudt? Precies, de positive illusion: het feit dat de persoon waarmee je samen bent ervan overtuigd is dat je fantastisch bent.

 

Zin in meer?

Wil je meer leren over employee engagement en hoe die te verhogen? Ontdek dan de volgende opleidingen:

Avatar foto

Auteur

Els Compernolle is een ervaren en enthousiast trainer met een passie voor mensen. Nieuwsgierigheid vormt de rode draad in alles wat ze doet: Els is gefascineerd door gedrag van mensen en organisaties en wil begrijpen waarom de ene aanpak wél werkt en de andere niet. In haar opleidingen voor HumanInsight verwerkt Els de laatste kennis uit de gedragseconomie, neurowetenschappen en cognitieve psychologie in wetenschappelijk onderbouwde – maar toegankelijke en praktijkgerichte – trainingen waar deelnemers leren ‘slimmer denken en beter beslissen’. Els geeft regelmatig training in binnen- en buitenland.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect