Procedures voor tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd (cao 147)

Procedures voor tijdelijke werkloosheid sterk vereenvoudigd (cao 147)
Tijdelijke werkloosheid is een spijtig gevolg van het coronavirus. De Nationale Arbeidsraad stelde hierover op 18 maart een collectieve arbeidsovereenkomst op. Wat houdt deze in?

De huidige periode kent een groot aantal aanvragen tot tijdelijke werkloosheid. Daarom heeft de Nationale Arbeidsraad op 18 maart een collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 (cao 147) gesloten. Dit heeft betrekking tot tijdelijke werkloosheid om economische redenen of overmacht voor bedienden. Voorlopig blijft dit geldig tot en met 30 juni 2020. Het coronavirus geldt dus als overmacht.

Minder werk wegens coronavirus

Het coronavirus brengt een paniekgolf met zich mee, en ook in ons land heeft dat rechtstreekse gevolgen voor de economie. Economische activiteiten nemen af, wat ertoe kan leiden dat er zich binnen een onderneming te veel werkkrachten bevinden. Tijdelijke werkloosheid is dan een goede oplossing.

Wanneer is cao 147 van toepassing?

Deze nieuwe regeling geldt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden en hun werkgevers, en voor werknemers in een stelsel van alternerend werken/leren of in een doorstromingsprogramma. Het gaat hier om een aanvullende cao. Ze is dus enkel van toepassing op ondernemingen in moeilijkheden, als ze niet over een systeem beschikken van gehele of gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst, of geen regime van gedeeltelijke arbeid voor bedienden omwille van economische redenen. Als je als onderneming al een ondernemingsplan hebt ingediend dat nog niet werd goedgekeurd door de Comissie Ondernemingsplannen, is de cao ook geldig.

Welke stappen moet je als werkgever ondernemen?

Wil je als onderneming het werkloosheidsstelsel uit de cao toepassen, dan moet je de RVA ten minste 14 dagen op voorhand het bewuste formulier bezorgen, met kennisgeving aan hun ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging. De betrokken werknemers licht je dan ten minste 7 dagen op voorhand in, en ook daarvan bezorg je een kopie aan de RVA. Enkele zaken waar je rekening mee moet houden: een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst mag maar 16 weken duren, terwijl een gedeeltelijke schorsing beperkt is tot 26 weken. Bovendien moet je als werkgever een toeslag van minstens 5 euro per dag aan de werknemer betalen, bovenop de uitkering die zij ontvangen.

Vereenvoudigde procedure voor de werkgever

Het is voorlopig tot en met 5 april 2020 – of tot de afloop van de maatregelen van de regering – niet meer nodig om mededelingen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. Als economische redenen de oorzaak zijn om over te gaan tot tijdelijke werkloosheid, blijven de bestaande procedures wel bestaan. Als werkgever ben je verplicht om zo snel mogelijk een ASR scenario 5 af te leveren. Het is echter niet langer nodig om controlekaarten C3.2A af te leveren aan de werknemers. Meer informatie hierover vind je op website van de RVA.

Vereenvoudigde procedure voor de werknemer

Werknemers kunnen gebruikmaken van een vereenvoudigd formulier om een uitkering aan te vragen bij hun uitbetalingsinstelling (formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA). Er gelden ook niet langer toelaatbaarheidsvoorwaarden om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering. Dit is van toepassing tot en met 30 juni 2020. De uitkering is gelijk aan 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op € 2.754,76 per maand). Meer details hierover vind je eveneens terug op de website van de RVA.

Zin in meer?

Wil je van alle wijzigingen op de hoogte blijven? Dat kan via de Webinarreeks: update sociale actualiteit. Zijn webinars niets voor jou? In juni vindt de reallife opleiding Update sociale actualiteit plaats, zolang de coronamaatregelen dat toelaten. Of zou je liever de loonadministratie nog eens opfrissen? Ook dat kan, met de opleiding Loonadministratie van A tot Z.

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect