De kunst van het rekruteren

L’art du recrutement
Een goed management, diepe kennis van de kernwaarden, emotionele volwassenheid en uitzonderlijke sociale vaardigheden zijn enkele kenmerken van een goed recruitment manager.

Human Resources (HR) is een business apart. Het is van essentieel belang voor de groei van een bedrijf, zowel op korte als op lange termijn. Rekruteren behoudt daarbij als taak een primaire positie en dat vereist goed management, diepe kennis van de kernwaarden van het bedrijf, emotionele volwassenheid en uitzonderlijke sociale vaardigheden. Hier volgen de 5 geboden van een goed recruitment manager.

1. Ken jezelf

Recruiters die hun relaties optimaal willen benutten, dienen zichzelf eerst goed te kennen. Wanneer je jezelf kent, ben je in staat tot zelfcontrole. Rekruteren doe je namelijk altijd onbevooroordeeld, met de waarden van het bedrijf hoog in het vaandel. Op deze manier bouw je ook een vertrouwelijke band op met mogelijke rekruten en maak je het gemakkelijker om hun ware potentieel te ontdekken.

2. Wees assertief

Assertief zijn betekent het zelfvertrouwen hebben om voor je eigen mening uit te komen en je gevoelens te volgen, zonder daarbij het respect voor de ander te verliezen. Je benadert rekruten daarom vanop een gelijke grond, zonder al te veel superioriteitsgevoel, anders kom je agressief over. Je zoekt gedeelde belangen en overeenkomsten op een attente manier, want je wil tenslotte iemand die met je wil samenwerken.

3. Luister goed

Het lijkt misschien evident, maar luisteren bij het rekruteren is belangrijk. Wederzijdse erkenning vraagt tijd en moeite. Je luistert actief, met concentratie en begrip. De woorden sympathie, empathie en authenticiteit zijn omcirkeld in je woordenboek. Zonder ben je niet in staat een goeie beslissing te nemen. Sympathie betekent een positieve houding aanhouden naar anderen. Empathie doelt op het vermogen tot medeleven, jezelf plaatsen in de schoenen van de ander. Authenticiteit houdt in dat je verbonden blijft met wat je werkelijk voelt. In discussies ben je jezelf bewust van het gewicht van je woorden en het gedrag van je gesprekspartner.

4. Neem een positieve houding aan

Sympathie is niet enkel belangrijk tijdens het luisteren, ook over het algemeen neem je best een positieve houding aan. Die houding bepaalt in grote mate hoe je naar de buitenwereld kijkt, maar het beïnvloedt ook je relaties en je prestaties. Oog je nerveus, moe of geïrriteerd, dan zal dat zich vertalen in het gedrag van je gesprekspartner. Hij of zij zal zich minder openstellen en minder overtuigd zijn. Blijf dus kalm, zelfzeker maar attent tijdens het rekruteren. Ademhalings- en strekoefeningen kunnen helpen om die positieve houding net voor een sollicitatiegesprek te bekomen.

5. Stel de juiste vragen

Misschien wel hét belangrijkste gebod voor de recruitment manager, is het stellen van goeie vragen. Bij een job interview stel je open vragen, vaak beginnend met de woorden hoe, wie, wat, waar, waarom. Deze vragen maken discussies mogelijk en leiden tot duidelijke antwoorden. Voorbereiding is essentieel voor de kwaliteit van je vragen. Bekijk de CV, maar ook de motivatiebrief van sollicitanten. Deze bevatten tenslotte al heel wat antwoorden waarop je verder kan inspelen. Stel enkel relevante vragen die de functie toebehoren en zorg dat de volgorde van je vragen consequent is. Vraag altijd eerst naar positieve ervaringen en daarna pas naar minder goeie ervaringen. Het interview eindig je met de vraag of er iets is dat voor de sollicitant beter kan.

Bron: www.wethetalent.co

Zin in meer?

Wil je uitblinken in het interviewen, rekruteren en selecteren? Met de no-nonsense Kluwer Opleidingen in interviewtechnieken en rekrutering leer je heel praktisch en heel snel de grepen van het vak. Je leert o.a. werken met rekrutering–en selectietools, oefent interviewtechnieken tijdens echte selectiegesprekken, enzovoort.

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect