Talent boetseren met competentiemanagement

De arbeidsmarkt blijft haar schaarste etaleren. Wie buitenshuis zoekt naar nieuw talent, komt tegenwoordig al te vaak thuis van een kale reis. Reden te meer om je te focussen op de kwaliteit in eigen rangen. Competentiemanagement kan je hierbij helpen. Bovendien is het ook een slagvaardig middel in de war for talent.

Bij competentiemanagement verbind je de strategische doelen van je bedrijf met de competenties van de medewerkers. Hedendaagse organisaties onderscheiden zich aan de hand van verschillende bedrijfswaarden en vertalen ze vervolgens naar kerncompetenties zoals bijvoorbeeld: respect, openheid of klantgerichtheid. Deze vaardigheden staan los van een bepaalde functie en dragen bij tot het algemeen succes. In het beste geval zitten deze waarden ook verankerd in het gedrag van de medewerkers. Wie weinig voeling heeft met het bedrijfs-DNA zal ondanks zijn kwaliteiten uiteindelijk op een dood spoor belanden of andere oorden opzoeken.

Competenties rekruteren

Eenmaal je de essentiële competenties hebt bepaald, kan je dit kader ook gebruiken om je rekruteringsbeleid te optimaliseren. De maatstaf voor je huidige werknemers geldt namelijk ook voor nieuwe werkkrachten. Tijdens een sollicitatiegesprek kan je bijvoorbeeld peilen naar de gewenste competenties, vaardigheden en zelfs karaktereigenschappen. Dankzij dit proces kan je ook het functieniveau van de kandidaat onderzoeken en kijken waar er ruimte ligt voor verbetering. Ideaal om je opleidingsbeleid te koppelen aan de strategische doelen van je organisatie.

Persoonlijk leerplan

Niet iedere medewerker zal proactief zijn talenten onmiddellijk kunnen ontplooien of positief omspringen met een diepgaande functioneringsanalyse. Maak daarom duidelijk wat je hiermee wil bereiken, namelijk de kwaliteit van je organisatie waarborgen. Adequate communicatie is een belangrijk onderdeel. Ga in gesprek en durf zaken benoemen die minder lopen. Deze boodschap kan voor medewerkers een signaal zijn om aan de slag te gaan met de toekomst van hun carrière, al dan niet bij dezelfde werkgever.

Niet enkel voor HR

Competentiemanagement is geen exclusieve zaak voor de HR-afdeling. Elk lid van de organisatie – dus ook de werknemer – moet het belang hiervan inzien. Zet bijvoorbeeld in op campagnes en bewustmaking. Een persoonlijk leerplan zal hun engagement en betrokkenheid vergroten. Via dit traject kunnen medewerkers eigenhandig inzicht vergaren in hun competenties en werkpunten. Stel een HR-medewerker aan en betrek ook de leidinggevende om dit plan te begeleiden. Als je als werkgever hen hierin bijstaat en duidt hoe je er samen aan zal werken, geef je ze ook een motiverend perspectief. Zo behoud je je talent en bevorder je de interne doorgroei.

Openheid

Je kan competenties op verschillende manieren ontwikkelen: een uitgebreid leertraject, masterclasses, workshops of e-learning. Onderzoek welke methodes aanslaan bij je medewerkers. Creëer een draagvlak en geef toelichting bij je werkwijze. Anderen bijstaan in hun ontwikkeling kan een delicate onderneming zijn. Je confronteert namelijk mensen met wat je cru gesteld kan omschrijven als ‘tekortkomingen’. Schep steeds een duidelijk kader en wees helder in je communicatie met oog op consensus. Eén van de voordelen van competentiemanagement is dat je dezelfde taal spreekt en er openheid heerst op de werkvloer. Niet toevallig doorlopen bedrijven die werk maken van competentiemanagement een snellere leercurve met tastbare resultaten tot gevolg.

Til je HR-beleid naar een hoger niveau met één van onze opleidingen

Hr Business Partner: masterclass
Mini-MBA: Business Essentials voor Management Talent
Succesvol en overtuigend communiceren

Zit je met een vraag of ben je geïnteresseerd in een opleiding op maat van jouw bedrijf? Of wil je één van onze Incompany leerspecialisten beter leren kennen? Neem dan contact op met ncoibe-lc@ncoi.be

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect