The future of recruiting

by NCOI Learning Team

We leven in een VUCA-wereld en -economie: volatile, uncertain, complex, ambiguous. Met andere woorden: een chaotische (economische) situatie. En VUCA is geen tijdelijk fenomeen; VUCA is here to stay. Dit betekent dat HR haar aanpak hierop moet afstemmen. Ook wat betreft rekrutering.

Wij vroegen rekruteringsspecialiste Veerle Dero van Accenture om voor u een blik op de toekomst van het rekruteren te werpen.

 

1. Waardoor wordt het rekruteringsproces anno 2014 voornamelijk gekenmerkt?

VD: ’Het rekruteringsproces volgt de trends die we allemaal dagelijks ervaren in ons bedrijf of als consument: technology, mobility, social en analytics.

Op vlak van Technology maakt de recruiter vandaag gebruik van alle mogelijke digitale, sociale en mobile kanalen om talent te vinden en aan te trekken. Ook candidate relationship management (CRM) tools winnen meer en meer aan belang om talent pools uit te bouwen en contacten met kandidaten te blijven behouden.

Mobility heeft voor recruiting een dubbele insteek. Enerzijds zoeken bedrijven talent meer en meer internationaal, maar ook kandidaten zélf plannen hun carrière vanuit een internationaal oogpunt. Anderzijds integreren organisaties meer en meer mobile technology zoals een mobile career site en apps in de cruciale touch points met kandidaten.

Elk van ons ervaart het aspect van social media in ons dagelijks leven (Facebook, Twitter, …) maar ook voor bedrijven is ‘social’ heel belangrijk, bv. door de eigen medewerkers als brand ambassadeurs in te schakelen of door hen kwalitatieve referrals te laten aanbrengen. Ook CRM practices worden meer en meer gebruikt om de ervaring en beleving van de kandidaat persoonlijker te maken.

Zoals in alle bedrijfsdepartementen heeft ook recruiting baat bij het strategisch analyseren van de vele beschikbare data over medewerkers, kandidaten en het rekruteringsproces. Analytics kunnen gebruikt worden voor sourcing, screening en retention doeleinden.’

 

2. Welke zijn de voornaamste challenges voor onze recruiters, nu en tijdens de komende jaren?

VD: ‘De meeste recruiters begrijpen dat je het succes van je rekrutering niet kan laten afhangen van het posten van de functies, maar dat je actief op zoek moet gaan naar de kandidaten. Meer dan 80% van de kandidaten is niet actief op zoek, dus moeten we alle kanalen (social, mobile, search engines, …) gebruiken om kandidaten actief te benaderen en ook om een talent pool uit te bouwen.

Het is echter ook belangrijk dat recruiters, naast het re-actief en pro-actief searchen, ook meer en meer gaan focussen op het uitbouwen van langdurige relaties met geschikte kandidaten, zelfs indien ze vandaag niet op zoek zijn.
Het is een uitdaging voor de recruiter om op elk van deze sourcing strategieën te werken en waarde toe te voegen, maar het zal vooral cruciaal zijn om op lange termijn het onderscheid te maken in de talent market van vandaag.’

 

3. Welke rol kan recruitment spelen in het uitwerken van een bedrijfsstrategie en het behalen van bedrijfsdoelen?

VC: ‘Uiteraard is het aantrekken van het juiste talent belangrijk voor het behalen van de bedrijfsdoelen. Voor mij spelen zeker de recruitment metrics en de Key Performance Indicators hierbij een belangrijke rol. Waar recruiting hiervoor vaak kijkt naar de efficiëntie van de processen (kost en time to fill), moeten we ook meer en meer kijken naar de effectiviteit (kwaliteit van de kandidaat en fit met de organisatie). En naar de toekomst toe zullen we moeten afstappen van de doelstelling ‘het vullen van functies’ en meer evolueren naar ‘driving business results’. Hiervoor is het ook belangrijk dat we meten in welke mate recruitment bijdraagt aan de business resultaten.’

 

Veerle_Dero

Veerle Dero mag zich zonder overdrijven een rekruteringsspecialiste noemen. Na acht jaar headhunting, ging ze in 2006 bij Accenture aan de slag als recruiting lead voor Belux en Frankrijk. Vervolgens werd ze wereldwijd verantwoordelijk voor alle cross-border- en industriespecifieke rekrutering. Vandaag leidt Veerle de wereldwijde rekrutering voor een van de klanten van Accenture. Dankzij deze nationale en internationale evaringen is Veerle de geknipte persoon om de werking van een rekruteringsdienst toe te lichten en om meer informatie te geven over trends in candidate experience en sourcing.

 

Meer weten?

Je kan Veerle Dero live aan het werk zien op het congres Strategisch Rekruteren van Kluwer Opleidingen, op 12 december 2014.

 

Lees ook