Verloning: transparantie op kop?

Verloning: transparantie op kop?
Hoe pak je verloning aan nu de roep om transparantie en rechtvaardigheid steeds luider klinkt? Door rekening te houden met 5 principes kan je een toekomstbestendige strategie opstellen.

In deze tijden van digitale ontwikkeling evolueert ook werkinhoud razendsnel. Nieuwe taken en verantwoordelijkheden brengen vragen over correcte verloning met zich mee, waardoor veel organisaties zich in een eindeloze cyclus van evaluaties en hervormingen bevinden. Als je het echter goed aanpakt, kan verloning de drijfveer zijn voor nieuwe ontwikkelingen in de manier van werken, de veranderende verwachtingen van medewerkers en een bredere rol op sociaal vlak.

De uitdagingen

Verloning kan oplopen tot 70% van de totale kosten van een organisatie. Toch zijn bedrijven eerder onzeker over hoe het salarispakket mee kan groeien met de tijd. De grootste uitdaging is het verwerven van nieuwe skills om je hoofd boven water te houden in de digitale evolutie. Anderzijds klinkt de roep om transparantie steeds luider, en ook rechtvaardigheid op maatschappelijk vlak verwerft een steeds breder draagvlak.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden kan je je baseren op enkele principes die reflecteren hoe je als bedrijf toont dat je je medewerkers waardeert. Elke verandering in verloning heeft immers een grote impact op de organisatie. Je moet dus doordacht te werk gaan en de menselijke touch centraal zetten om goede resultaten te behalen.

5 principes voor verloning

Als organisatie focus je best op deze 5 principes waarin mensen centraal staan. Deze dienen als leidraad om een nieuwe strategie omtrent verloning uit werken die de tand des tijds zal doorstaan in deze snel veranderende wereld.

1. Doel en inhoud

Schat individuele prestaties naar waarde. Als medewerkers merken dat hun inspanningen gewaardeerd worden, voelen ze zich ook meer verbonden met het bedrijf. Bovendien zijn ze meer gemotiveerd om de bedrijfsdoelen te halen.

2. Transparantie

Zorg voor open overleg over het salarispakket. Je medewerkers zullen met waardevolle input en feedback komen. Bovendien zijn medewerkers je belangrijkste ambassadeurs, wanneer je ze vertrouwen geeft en belangrijke informatie met hen deelt.

3. Ethiek en rechtvaardigheid

Voorzie een beloning voor nieuwe of bredere verantwoordelijkheden, en zorg voor de nodige flexibiliteit in je strategie. Alles verandert namelijk snel. Leg een consistente aanpak vast, rekening houdend met de werkresultaten voor elke afdeling. Wees tot slot sociaal, en bied een leefbaar loon aan.

4. Groei en passie

Beloon je medewerkers als ze hun skills bijschaven of opleidingen volgen. Je zal dan ook over voldoende kennis en kunde moeten beschikken om de concurrentie voor te blijven. Ook het aanbrengen van nieuwe ideeën op vlak van innovatie en ondernemerschap is iets wat waardering verdient.

5. Samenwerking

Schrik er niet voor terug om een volledig team een vorm van verloning aan te bieden. Goed kunnen samenwerken zal namelijk steeds belangrijker worden. Een beloning op teamniveau is cruciaal om een manier van werken te stimuleren die aansluit bij de bedrijfscultuur.

Het uiteindelijke resultaat? Een verloningsstrategie die de organisatie ondersteunt om doelstellingen te verwezenlijken en tegelijk voldoet aan de behoeften en verwachtingen van de stakeholders, en dit alles in een transparantere wereld.

Enkele goede voorbeelden

IKEA ging in Japan de uitdaging aan om eerlijke verloning aan te bieden voor zowel fulltime als parttime medewerkers. De lokale wetgeving bleek echter nadelig voor parttime medewerkers. Door het gesprek aan te gaan met de regering werden deze verschillen aangepakt in het hele land, met als resultaat dat medewerkers langer voor IKEA bleven werken. Unilever ging dan weer voor wereldwijde transparantie en rechtvaardigheid. Na een globale audit kregen 6.641 medewerkers een loonsverhoging. Dichter bij huis durfde het Britse bedrijf GrantTree het zelfs aan om medewerkers hun eigen loon te laten argumenteren. Dat leidde ertoe dat 2 medewerkers vrijwillig een lager loon aanvaardden na veranderingen in hun verantwoordelijkheden.

Je blik op de toekomst

Organisaties zijn verwikkeld in een voortdurende cyclus van het aanpassen en bijstellen van compensatiestrategieën, om verloning af te stemmen op het nodige talent en zakelijke uitdagingen. Vaak komt dit door reactieve aanpassingen. Verloning baseren op duurzame principes helpt echter om door onzekere tijden te navigeren en effectieve, toekomstgerichte keuzes te maken.

Bron: deloitte.com

Zin in meer?

Wil je te weten komen hoe verloning en beloning de prestaties van medewerkers beïnvloeden? Wil je de verloningsstrategie kunnen afstemmen op de bedrijfsdoelen? Dit en nog veel meer leer je tijdens de basisopleiding Compensation and benefits.

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

't Zomert bij NCOI Learning

Zomeropleidingen

Chill stand is geen stilstand. Keer opgeladen met nieuwe vakkennis (en AirPods*) terug naar het werk na een ontspannen en leerrijke vakantie. Kies uit meer dan 50 opleidingen en boek je zomeropleiding nu!

Zomeropleidingen

Ontdek het aanbod

Online leerreizen

Ontdek de nieuwste vorm van e-learning. Kies uit opleidingen over leadership, professionele vaardigheden of veerkracht. Leer bij waar en wanneer jij wil! Voor een unieke online leerervaring die blijft nazinderen.

Online leerreizen

Ontdek het aanbod

De Zomer van M&D

Een ruim aanbod aan juridische en juridisch-fiscale webinars en seminaries gespreid over juli en augustus.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect