Waarom levenslang leren?

Levenslang leren dankzij je leerbeleid

De reikwijdte van levenslang leren

Voor sommigen klinkt levenslang leren waarschijnlijk als een uitputtingsslag. Doemdenkers durven het zelfs te associëren met een gevangenisstraf. Maar waar dat laatste je klemt zet, kies je met continue leren resoluut voor progressie. Wil je als werkgever iemand de job van zijn leven geven, dan zal je ook het pad moeten effenen naar de job van de toekomst. Kortom, niet eenmalig opleiden, maar een hele loopbaan lang.

De wereld verandert in een verschroeiend tempo en jobs evolueren logischerwijze mee. Op de arbeidsmarkt zwaait de pendel twee richtingen uit. Enerzijds zullen verschillende jobs door automatisering en digitalisering verdwijnen, anderzijds schieten nieuwe functies als paddenstoelen uit de grond. Zo’n 15 jaar geleden sprak bijvoorbeeld niemand over een social media manager. Die vergelijking gaat ook op voor onze competenties. Wat we een aantal jaar geleden leerden, is vandaag mogelijk niet meer van toepassing. Kortom, wie relevant wil blijven moet tijdens zijn hele professionele carrière bereid zijn om bij te leren.

Gespreid leren

Aan de mindset van de moderne werknemer ligt het alvast niet. De mogelijkheid om competenties ten alle tijden bij te schaven, speelt een belangrijke rol in de zoektocht naar een job. Niet alleen werkgevers, maar ook werknemers beseffen dat het een grote troef is om multi-inzetbaar te zijn. Technologie en meer bepaald de snelheid waarmee ze transformeert, heeft daarin een groot aandeel. Technologische updates vragen meestal ook een ‘update’ van de werknemer.

In tegenstelling tot een applicatie kan je een medewerker niet bijwerken met enkele clicks. Integendeel, mensen hebben sturing en ruimte nodig om te leren. Bij voorkeur gespreid over hun hele professionele carrière. Een occasionele opleiding zonder enige opvolging is slechts een doekje voor het bloeden. Bovendien blijft de kennis ook beter hangen, als medewerkers die op regelmatige basis in de praktijk kunnen toepassen.

Functionele én emotionele meerwaarde

Levenslang leren betekent evenmin dat je medewerkers wekelijks een bijscholing moeten volgen. Met oog op een langdurige return of investment wint kwaliteit het steeds van kwantiteit. Een kwalitatief opleidingsaanbod ontstaat onder meer door regelmatig te peilen naar de groeinoden van je medewerkers. ‘Waar wil je graag over bijleren? Het is een vraag die vaak opduikt in tussentijdse evaluaties en gericht persoonlijke leerwensen in kaart brengt. Het is aan de werkgever om deze informatie ook te benutten.

Ervan uitgaan dat iemand met veel ervaring of anciënniteit niet wil of meer hoeft te leren is een valkuil. Een opleiding heeft zowel een functionele als emotionele meerwaarde. Wie gedurende zijn hele loopbaan opportuniteiten krijgt om zich te ontwikkelen, zal zich nuttig en gewaardeerd voelen. Ook voor potentiële medewerkers is het zeer aantrekkelijk als je een doorlopend opleidingstraject kan aanbieden. De dagen dat je mensen over de streep trok met enkel een mooi salaris zijn duidelijk voorbij.

Kruisbestuiving tussen generaties

Hoewel talent geen vervaldatum kent, gaan bedrijven in de war for talent al snel buiten de eigen poel vissen. Een bedenkelijke, maar logische reflex. Als je niet proactief inzet op leren, loop je al snel achter de feiten aan. Nu bedrijven collectief hun hengel uitgooien, levert het slechts voor weinigen wat op. Met levenslang leren kan je onder meer inzetten op up- of reskilling en zo je huidige medewerkers klaarstomen voor de vaardigheden en bij uitbreiding jobs van morgen. Leren mag geen extra last zijn, maar een kans om verschillende generaties de juiste skills bij te brengen. De kruisbestuiving tussen jong, ouder en nieuw talent lijkt ons alvast één van de succesformules om het hoofd te bieden aan alle uitdagingen die de arbeidsmarkt vandaag met zich meebrengt.

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect