Wanted! Nieuwe skills voor L&D professionals

by Audrey Van den Bempt

Learning & Development professionals hebben vandaag nieuwe vaardigheden nodig om te beantwoorden aan hogere verwachtingen en om te profiteren van de fantastische mogelijkheden die technologie ons biedt. Clive Shepherd, licht 4 veranderingen toe die een grote impact hebben op de skillset van de learning professional.  Hij gaf er een sessie over op het Learning Technologies Congres (1 – 2 febr, London)

Vaardigheden maken ons nuttig en productief. Het zijn de fundamenten van onze prestaties. Op ons sterfbed zijn het onze vaardigheden waarop we met trots terugkijken.

Dat kunnen fysieke vaardigheden zijn zoals truien breien, voertuigen besturen, turnen, viool spelen, lekker koken, zwemmen of meubels maken. Het kunnen ook sociale vaardigheden zijn zoals goede conversaties voeren, presenteren voor een publiek, deals onderhandelen of omgaan met klachten van een klant. Of het gaat om cognitieve vaardigheden zoals poëzie schrijven, hoofdrekenen, defecte apparatuur herstellen, kruiswoordraadsels oplossen of computers programmeren. Vaardigheden maken ons tot wie we zijn.

‘Wie we zijn’ verandert voortdurend. Dat komt omdat we onze vaardigheden altijd verder ontwikkelen en nieuwe uitdagingen aannemen als reactie op de veranderende wereld rondom ons. Bij learning professionals is dat niet anders. Meer dan ooit tevoren hebben learning professionals nieuwe vaardigheden nodig om te beantwoorden aan de groeiende verwachtingen van werknemers en stakeholders en om te profiteren van de fantastische mogelijkheden die technologie ons biedt.

Wat verandert er?

shepherd1

HR- en learning professionals werken in een heel andere wereld dan die van een generatie geleden. Ik licht hier vier veranderingen toe die vandaag een grote impact hebben op de skillset van de learning professional.

Verandering 1: van feiten naar processen

Het is nog steeds gebruikelijk om op één moment een leeroplossing te leveren, in een klaslokaal of als onderdeel van een interactieve cursus. Maar deze aanpak heeft ook veel tekortkomingen, want leren op deze manier is zelden goed geïntegreerd en kan snel afnemen.

Blended learning, met cursusonderdelen die gespreid zijn in de tijd en op een goede manier ingebed zijn in de werkprestaties, hebben veel meer kans op succes. In plaats van leermomenten af te leveren, zullen professionals in toenemende mate leren in processen, die het onderscheid tussen formeel en informeel leren doen vervagen.

Verandering 2: van face-to-face naar op afstand

Hier bestaat geen twijfel over: een face-to-face leerervaring kan veel ingrijpender zijn dan eenzelfde ervaring online. Niet overtuigd? Denk dan even terug aan alle grote muziek-, theater- of sportevenementen waar je bij was. Ik durf er om wedden dat ze in je geheugen gegrift staan.

Maar in de dagelijkse praktijk hebben we niet de luxe om overal fysiek aanwezig te kunnen zijn. Leren is een dagelijks proces waaraan we ook vanop afstand kunnen deelnemen, online en via mobiele toestellen.

Digitaal leren vraagt om nieuwe vaardigheden van de learning professional.

Laat ons vooral voor ogen houden dat er niet zoiets kan bestaan als een technofobe professional, in welk domein dan ook.

Clive Shepherd,

Verandering 3: van afhankelijkheid naar volmacht

Vroeger droomden learning professionals  van een tijd waarin medewerkers zelf aan het stuur zouden gaan staan van hun eigen ontwikkeling. Vandaag hebben medewerkers bijna overal en elke dag toegang tot bergen informatie en zijn ze gewend aan het idee dat leren iets is wat je doet wanneer het jou uitkomt, zonder dat daar noodzakelijk werkgevers of ‘leraren’ tussenkomen.

Het is iets wat we altijd al wilden. Maar nu het zover is, zijn we misschien niet zo zeker hoe we met die verandering moeten omgaan. ‘Empowered learning professionals’  houden de touwtjes van hun ontwikkeling zelf in handen. Ze verwachten snelle oplossingen voor hun problemen en nemen andermans mening niet meteen voor waar aan. Ze beseffen dat iedereen, inclusief zijzelf, zowel leraar als leerling zijn. De dagen van ‘the sage on the stage’ lijken geteld.

Verandering 4: van terzelfdertijd naar eigen tijd

In de loop van de geschiedenis, heeft de mens steeds ingenieuzere manieren gevonden om te communiceren terzelfdertijd (face-to-face, via telefoon, door televisie en radio, via Skype en webconferenties enzovoort) en op een zelf gekozen moment (via tekeningen, tekens, e-mail, print, tapes, cd’s, downloads, streaming, websites en veel meer). Hoewel onderwijs en training beide opties benut, is het overgrote deel vaak nog ‘live’ en in real time, zowel op het werk als in de klas.

Real time leren heeft voordelen: het is energiek, onmiddellijk en sociaal. Maar het is ook moeilijk te organiseren, niet flexibel en lastiger om op grote schaal te realiseren. We hebben nu zoveel tools om zelfstandig te leren in onze eigen tijd en wanneer het ons past, dat de balans momenteel naar deze kant doorslaat. De beste blended leerprogramma’s  zullen nog steeds live ervaringen bevatten, face-to-face of online, maar meestal zullen medewerkers stevig hun eigen tijdsschema in handen nemen. En dat verandert veel voor ons als learning professional.

Drie essentiële domeinen voor vaardigheden

shepherd2De veranderingen die ik hierboven beschrijf, beïnvloeden de skillset van learning professionals op een interessante manier. Sommige vaardigheden waren belangrijk en zullen dat altijd blijven, sommige blijven maar worden minder belangrijk, anderen zijn helemaal nieuw.

De analyse die volgt definieert drie vaardigheidsdomeinen, die elk vier rollen bevatten. De methode om ze onder te verdelen is niet zo belangrijk. Wat ertoe doet is het nieuwe beeld van de wereld van de learning professional. Hiermee wil ik niet zeggen dat elke learning professional al deze vaardigheden nodig heeft – sommigen zijn generalisten, terwijl anderen zich specialiseren.

Interactie met stakeholders

Dit vaardigheidsdomein is misschien het belangrijkst omdat tekortkomingen op dit vlak het veel moeilijker maken in de andere domeinen. We kijken naar de learning professional als een vertrouwd consultant die zelfverzekerd samenwerkt met klanten, sponsors, specialisten en projectteams

 1. Architect

  De ‘learning architect’ kijkt naar het brede plaatje en creëert de ruimte waarin leren in elke context kan gedijen, zowel formeel, informeel, on demand, als ervaringsgericht. De architect organiseert het beleid, de budgetten, de tools en de technologie die leren faciliteren, zowel van bovenuit als van onderuit.

 2. Analist

  Als een klant hulp vraagt, kan je schakelen naar je verkoopmodus en je potlood scherpen om alvast de bestelling te noteren. Maar verkoop is jouw beroep niet, toch? Als een vertrouwd consultant analyseer je de oorzaak van elk prestatieprobleem en kom je met een oplossing die voldoet aan de noden van de klant. Vaak is dat niet de oplossing die de klant aanvankelijk in gedachten had.

 3. Manager

  Een oplossing op de markt brengen vraagt veel zorg en aandacht. De learning professional zal vaak de rol van projectmanager moeten opnemen, die een grote groep van specialisten samenbrengt om een oplossing te ontwerpen, te ontwikkelen en af te leveren. Vaak neemt de learning professional ook de rol op van ‘change manager’ die professioneel kan omgaan met bezorgdheden die stakeholders ongetwijfeld hebben als je met oplossingen komt die verschillen van diegene die je in het verleden suggereerde.

 4. Evaluator

  De consultant is niet geloofwaardig op lange termmijn als hij zijn werk alleen maar afmeet op basis van ‘happy learners’.  We weten dat we beter moeten doen om echt te evalueren. Als dingen gaan veranderen, hebben we geen andere keuze dan onze business skills stevig te ontwikkelen.

Interactie met deelnemers

Dit is traditioneel een domein waar learning professionals sterk in zijn. Onze vroegere vaardigheden op dat vlak blijven belangrijk, maar er is een belangrijke verschuiving van trainer-gecentreerde technieken naar technieken die de ‘leerlingen’ centraal stelt.

 1. Expert

  Experten die hun kennis overbengen aan starters spelen nog steeds een rol,  maar dit proces zal meer en meer worden overgenomen door video en andere media. Ja, je bent een grote hulp bij het beantwoorden van technische vragen, maar bouw je carrière niet op het feit dat je in de eerste en enige plaats nodig bent als docent of lector.

 2. Instructeur

  Instructie verdwijnt niet, of  je nu essentiële kennis wil doorgeven of starters op weg helpt om belangrijke vaardigheden aan te leren. Maar veel van dit werk zal overgenomen worden door interactieve software, vooral omdat die steeds intelligenter en meer aangepast wordt.

 3. Facilitator

  Wanneer je van een alwetende leraar op het podium evolueert naar een gids aan de zijlijn, wordt je rol meer faciliterend. Deze rol zal al vertrouwd zijn voor zij die soft skills aanleren, maar voor learning professionals die meer gewend zijn om vragen te beantwoorden dan ze te stellen is dit een grote stap.

 4. Coach

  De belangrijke rol van de coach is al ruim erkend. De vaardigheden van een coach worden nog essentiëler nu medewerkers hun eigen ontwikeling in handen nemen en leerprocessen alsmaar langer worden en meer ingebed worden op de werkplek.

Interactie met media

Dit is misschien het domein waarin learning professionals zich het minst comfortabel voelen. OK, vele learning professionals hebben altijd presentaties en hand-outs voorbereid, maar dat was voor het Youtubetijdperk en de alomtegenwoordige rol die digitale inhoud nu in ons leven inneemt.

 1. Journalist

  Deze vaardigheid zal je misschien verrassen en zal misschien nooit wijdverspreid raken, maar sommige learning professionals blinken uit in de rol van journalist binnen hun eigen thema en specialiteit. Ze onderhouden een blog, interviewen experten voor podcasts of maken video’s over actuele onderwerpen. Welk medium ze ook kiezen, als ze goed communiceren, kunnen ze een zeer waardevolle dienst aanbieden.

 2. Designer

  Vele mensen werken nu al als gespecialiseerde designers van leerinhoud voor e-learning, video’s, games of andere media. Toch is er een tekort aan zo’n mensen en we zullen nog meer designers nodig hebben om aan de vraag te voldoe. Niet alleen voor topdesign, maar ook voor degelijke, dagelijkse oplossingen.

 3. Producer

  Je denkt misschien dat we hier het rijk van de echte expert betrede, maar niet alle grafisch design, audio- en videoproductie en e-learning moet ontwikkeld worden door full-time specialisten. Mediaproductie skills waren tot nu toe mooi meegenomen, maar zouden wel eens kernvaardigheden kunnen worden.

 4. Curator

  We eindigen opnieuw met een misschien wat eigenaardige rol van de learning professional. Net zoals een museumcurator uit duizenden werken selecteert om een tentoonstelling samen te stellen voor een specifiek publiek, zo selecteert de inhoudscurator informatie en mensen die waardevol kunnen zijn voor hun ‘leerlingen’ en suggereert waar ze best beginnen.

Vaardigheden zijn niet alles

shepherd3Natuurlijk kunnen we niet op ons best functioneren met alleen vaardigheden. Onze acties moeten gebaseerd zijn op degelijke research en een bewustzijn van wat er gebeurt in de wereld rondom ons. Ja, kennis heeft zijn plaats, op zijn minst dan toch het inzicht waar te gaan kijken en wie te vragen.

 • Principes gebaseerd op bewijs

  We hebben onze leraren en trainers absoluut geen dienst bewezen door hen zoveel pseudowetenschappelijke nonsens gemaskeerd als theorie in te lepelen. De learning professional kan alleen vaardig reageren als hij vertrouwd is met harde bewijzen over lesgeven en leren.

 • De nieuwste tools en technologie

  Er kan niet zoiets bestaan als een technofobe professional. We mogen ons nooit alleen laten leiden door tools en technologie, maar we zouden nalatig zijn als we negeren wat er vandaag mee mogelijk is.

 • De huidige best practicesHet werk van academici en onderzoekers kunnen ons een heel eind op weg helpen, maar dat geldt ook voor een een grondige interesse in het succes en het falen van andere professionals. Kijk buiten je eigen organisaties en zoek naar vergelijkbare toepassingen en best practices. Daarmee kan je je eigen zoektocht alleen maar sneller en gemakkelijker maken.

ACliveShepherduteur:
Clive Shepherd is Director bij The More Than Blended Learning Company.

 

 

Tijd om je eigen nieuwe skillset uit te bouwen

Meer weten over evoluties in L&D en hoe je je organisatie er op voorbereidt? Grasduin dan in ons L&D opleidingsaanbod. Het zijn sterke, korte en interactieve opleidingen waarmee je je inzicht verdiept en een stappenplan uitwerkt naar future proof leren in uw onderneming:

 

Bron: dit artikel verscheen eerder in Inside Learning Technologies & Skills en op Pulse.

 

 

 

Lees ook