Wat is de impact van Michel I op uw HR-beleid?

by NCOI Learning Team

De federale regering Michel I heeft grote plannen met o.a. onze lonen, de pensioenleeftijd en de anciënniteit op de werkvloer. Wat betekent dat voor uw HR-beleid?

Een van de opvallendste maatregelen die de nieuwe federale regering aankondigde en waartegen al fel protest rees, is de zogenaamde ‘slimme’ indexsprong. Toch is dat niet de belangrijkste hervorming wat ons loon betreft, vindt Maurice De Mey, Tax Director HR bij BNP Paribas Fortis.

“De index is een technisch gegeven. Daar kan je als HR-professional weinig mee aanvangen. Aangezien de inflatie erg laag staat, is het trouwens nog wel even wachten op die volgende indexsprong. Veel belangrijker is dat de regering tegen het einde van deze legislatuur de loonkostenhandicap wil wegwerken.”

 

Meer verloop
Loonmatiging en loonbeperking zijn daar de ingrediënten voor volgens het regeerakkoord. Dat betekent dat er een interprofessioneel akkoord moet komen die een loonnorm vastlegt. Maar anders dan vroeger wil de regering die norm nu ook doorduwen naar de onderliggende niveaus. “Dat maakt het moeilijker, of onmogelijk, om op bedrijfs- of sectorniveau afwijkende afspraken te maken”, legt Maurice De Mey uit.

Ook bedrijven die het goed doen en die hun medewerkers daarvoor willen belonen, zullen op de loonnorm botsen. “Het neveneffect van die maatregel is dat er meer verloop van werknemers zal zijn, vooral van de erg gegeerde. Want de huidige werkgever is dan wel gebonden door de loonnorm, een andere werkgever is dat niet. Die mag een nieuwe medewerker betalen wat hij wil. Daar zegt de loonnorm niets over”, aldus Maurice De Mey.

Op die manier is de kans reëel dat bedrijven het moeilijker krijgen om hun topmedewerkers aan boord te houden. “Een achterpoortje is het geven van een promotie zodat een werknemer in een ander barema belandt, maar je kan moeilijk heel het bedrijf promoveren.”

 

Minder overuren
Het verhogen van de pensioenleeftijd naar 67 dwingt werkgevers de werkomstandigheden aan te passen voor hun oudere werknemers. Niet iedereen zal even vlot mee kunnen op die leeftijd. Bedrijven zullen zich moeten aanpassen en manieren moeten bedenken om iedereen maximaal te laten renderen. “Op lange termijn kan de loopbaanrekening perspectieven bieden. Die laat werknemers toe om zelf te bepalen op welk moment van hun carrière ze harder willen werken”, legt Maurice De Mey uit.

De federale regering wil ook komaf maken met de koppeling tussen anciënniteit en het loon. In de plaats schuift ze de toegevoegde waarde van een medeweker naar voren om het salaris te bepalen. Al is dat voorstel nog niet erg concreet. Het regeerakkoord houdt het bij een modernisering van de arbeidsmarkt, flexibele arbeidsorganisatie en -tijden.

“Werkgevers kunnen dit bereiken door de arbeidstijd te annualiseren”, zegt Maurice De Mey. “Als de afrekening van de totale arbeidstijd pas op het einde van het jaar gemaakt wordt, zullen werkgevers waarschijnlijk minder overuren moeten uitbetalen en minder een beroep moeten doen op economische werkloosheid tijdens dat jaar.”

 

Andere mentaliteit nodig
Sowieso verwacht hij dat HR de komende jaren hard zal moeten nadenken. “Als we anders gaan werken, zullen bijvoorbeeld de verloningssystemen een andere logica moeten volgen.”

Veel werkgevers en werknemers zullen zich qua mentaliteit moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. “Je kan niet veranderen en tegelijk alles willen behouden. Hier en daar zullen verworven rechten sneuvelen. Sommige werknemers zullen moeten toegeven, anderen zullen iets winnen”, meent Maurice De Mey.

 

Tweede pijler verplicht?
Hij stipt nog één kleine zinsnede aan uit het regeerakkoord dat grote gevolgen kan hebben. Het gaat over de ‘democratisering van de aanvullende pensioenen’. “Als je tussen de lijnen leest, kan dat betekenen dat de tweede pensioenpijler verplicht wordt op termijn. Dat kan een zware financiële dobber zijn voor bedrijven, al zien zij op kortere termijn hun werkgeversbijdrage op het loon dalen van 34 naar 25%.”

 

 

Meer weten over de gevolgen van het federale regeerakkoord?
Schrijf u vandaag in voor:

 

Een volledig overzicht van alle updateseminaries van Kluwer Opleidingen vindt u op www.klu.be/actuareeksen

 

 

Maurice De Mey is Tax Director HR bij BNP Paribas Fortis. Hij studeerde af aan de Fiscale Hogeschool en groeide uit tot een referentie in de personenbelasting, waarover hij ook doceert aan de Fiscale Hogeschool. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker en auteur van o.a. de Aangiftegids personenbelasting van Wolters Kluwer.

 

 

Lees ook