Wat is Lesley Arens van plan met VOV Lerend Netwerk?

Lesley Arens is sinds augustus de nieuwe directeur van VOV Lerend Netwerk. Learning Live polste naar haar plannen.

Na ruim 15 jaar ervaring in opleiding en ontwikkeling in het volwassenenonderwijs, besloot Lesley Arens om het landschap van het formeel leren te verlaten. “Omdat ik – net door er zo lang actief in te zijn – geleerd heb dat levenslang leren zich niet beperkt en zich niet mag beperken tot formele onderwijssettings.”

Als nieuwe directeur van VOV Lerend Netwerk vindt ze het haar grootste professionele uitdaging om VOV uit te bouwen tot dé referentie voor iedereen die professioneel bezig is met L&D, HR en leiderschap. “Het is heel bewust dat ik met VOV de verbreding maak van L&D naar HR en leiderschap: leren en ontwikkelen is niet alleen de verantwoordelijkheid van HR, maar ook van iedere manager of lijnverantwoordelijke die een team onder zich heeft.”

 

Samenwerken is noodzakelijk
Lesley Arens gelooft sterk in het belang en zelfs de noodzaak van samenwerking. Dat geloof wil ze in 2015 in de praktijk brengen door VOV uit te bouwen, samen met andere actoren. “Daarbij wil ik me niet beperken tot HR. Diversiteit is immers een katalysator voor innovatie.”

Momenteel is ze volop aan het verkennen waar er opportuniteiten en kansen liggen, met welke partners allianties gesloten kunnen worden en welke rollen VOV daarbij kan opnemen: verbinden, inspireren, informeren, sensibiliseren, prikkelen, faciliteren… “Het grote voordeel is dat VOV een uitgebreid en divers ledenbestand heeft en dus al heel wat expertise in huis heeft. De uitdaging bestaat erin de leden met elkaar echt in verbinding te brengen en die expertise op die manier te verbreden en te versterken.”

 

‘Alleen kan je niet overleven’
Als directeur is Lesley Arens actief op verschillende fronten. Ze heeft duidelijke ambities voor zowel het algemeen beleid, het personeelsbeleid als voor haar eigen ontwikkeling.

“Als personeelsdirecteur wil ik mijn interne focus scherp houden door dicht bij mijn team te staan en met hen een individueel groeitraject uit te stippelen waarbij ze hun bestaande competenties kunnen versterken en nieuwe competenties kunnen ontwikkelen zodat ze als team sterker worden en de leden nog beter kunnen ondersteunen.”

“Als blijkt dat de competenties die nodig zijn om VOV te doen groeien niet aanwezig zijn binnen het huidige team of niet ontwikkelbaar zijn, hoop ik in 2015 te kunnen uitbreiden. Voor heel specifieke expertise zijn andere, meer innovatieve vormen van samenwerking over de bedrijfsgrenzen heen mogelijk. Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele organisatie nog alleen zal kunnen overleven binnen afzienbare tijd en dat de klassieke arbeidsmodellen waar we nog steeds aan vasthouden op relatief korte termijn geen afdoend antwoord meer zullen kunnen bieden.”

 

Innovatie ontstaat op de rand
Als verenigingsdirecteur van VOV wil ze de bestaande leden leren kennen, achterhalen waar ze van wakker liggen en hen attent maken op dat waarvan ze al lang wakker hadden moeten van liggen. “Ik zal inzetten op klantenbinding en retentie, maar ik wil het ledenprofiel ook verbreden, want leren en ontwikkelen is niet langer uitsluitend de verantwoordelijkheid van L&D-professionals.”

Als nieuwe directeur wil ze ook in kaart brengen of de evolutie en de bewegingen in het VOV-ledenbestand een afspiegeling zijn van wat zich in de maatschappij aftekent inzake L&D. “En ik wil VOV laten evolueren van een lerend netwerk naar een ondernemend netwerk.”

De nieuwe VOV-directeur wil ook haar externe focus scherp houden door zoveel mogelijk in contact te komen met niet-leden en andere actoren die haar tot nieuwe en vernieuwende inzichten kunnen brengen. “Innovatie ontstaat altijd op de rand van een organisatie en verandering wordt altijd getriggerd door impulsen die zich buiten je eigen (leden)organisatie afspelen. Op sommige impulsen heb je geen vat. In dat geval is het belangrijk dat je ze tijdig ziet aankomen. Op andere impulsen heb je wel vat, en daarbij is samenwerking het enige model om overeind te blijven. VOV kan hier zeker een rol in opnemen.”

 

Meer vossen, minder egels
Als professional tot slot is het haar ambitie om het aantal ‘vossen’ binnen HR en L&D te doen toenemen en het aantal ‘egels’ te laten afnemen. “Met vossen bedoel ik professionals die wendbaar zijn en zich kritisch durven opstellen en in staat zijn én bereid zijn om bestaande denkmodellen aan te passen aan nieuwe realiteiten. Met egels bedoel ik professionals die vasthouden aan één dominant idee. Je kan egels in dat opzicht misschien wel een beetje vergelijken met de dino’s van de dinobusters…”

 

 

Lesley Arens is directeur van VOV Lerend Netwerk.

 

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect