De 10 belangrijkste leerpunten bij de omschakeling naar ISO-norm 45001

De 10 belangrijkste leerpunten bij de omschakeling naar ISO-norm 45001

Drie jaar geleden publiceerde de International Organization for Standardization ISO de ISO-norm 45001:2018 over veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen. Ondertussen zijn bedrijven helemaal overgeschakeld op dit nieuwe kader. Maar wat zijn de moeilijkheden die bedrijven ondervinden bij de transitie van de norm OHSAS18001 naar ISO 45001:2018? Wij zetten tien mogelijke valkuilen én een antwoord voor u op een rijtje.

1. Een eerste valkuil bij de omschakeling naar ISO45001 is dat er onvoldoende consultatie en participatie van de medewerkers is in het V&G-managementsysteem. Vaak is er te weinig raadpleging over bijvoorbeeld de belanghebbenden, de uitbesteding en het auditprogramma. Maar ook de participatie van medewerkers op vlak van risicoanalyse of incidenten schiet tekort.

2. Een tweede probleem dat vaak opduikt is dat de management of change onvoldoende uitgewerkt is in het V&G-managementsysteem: er kan noch intern noch extern geauditeerd worden hoe de organisatie omgaat met veranderingen.

3. Een ander struikelpunt is de contextanalyse. Is die volledig uitgevoerd via de PEST-methode? En is de koppeling met veiligheid en gezondheid voldoende gelegd? Vaak worden de noden en verwachtingen van belanghebbenden zeer algemeen geformuleerd, terwijl deze noden van klanten en leveranciers fors kunnen verschillen. Dat zou meer tot uiting moeten komen in de contextanalyse.

4. Zijn de interne audits helemaal uitgevoerd volgens de nieuwe norm ISO 45001? Wanneer dat niet het geval is, is het niet duidelijk of intern effectief werd nagegaan of het V&G-managementsysteem werkt naar verwachting.

5. Bij de omschakeling naar ISO 45001 speelt de communicatie ook een belangrijke rol. Te vaak is de communicatie onvoldoende uitgewerkt. Het gaat dan over wie, wat waar en wanneer communiceert, maar ook over de communicatiekanalen die niet in kaart zijn gebracht. Een ander pijnpunt is de communicatie naar specifieke groepen van belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld contractoren of anderstaligen. Op communicatievlak is er nog veel werk aan de winkel.

6. Vergeet niet om naast de risico’s ook naar de opportuniteiten te kijken. Er wordt door preventieadviseurs vaak te veel uitgegaan van risico’s met enkel negatieve gevolgen (zuivere risico’s) zoals arbeidsongevallen en brand, en minder van opportuniteiten en kansen (speculatieve risico’s).

7. Een andere valkuil? De ketenbenadering is ontbrekend of te beperkt. Terwijl veiligheid en gezondheid afhangen van de volledige keten. Denk maar aan gevaarlijke stoffen die de organisatie binnenkomen, het leren van de specifieke deskundigheid van de leveranciers van PBM’s, de specifieke deskundigheid op veilige uitvoering van gespecialiseerde contractoren, veiligheidsdossiers die moeten overgemaakt worden aan de kopers, enz. Veiligheid en gezondheid wordt niet enkel gemaakt in de organisatie, maar ook buiten de organisatie.

8. Vergeet ook zeker geen aandacht te schenken aan competitiemanagement. Het gebeurt vaak dat de competenties van contractoren en aannemers niet voorzien worden in het V&G-managementsysteem.

9. De processen zijn onvoldoende gedefinieerd. Interne audits zijn al te vaak inspecties van afdelingen en niet van processen. Controleer daarom of de interne auditoren voldoende kennis hebben van de nieuwe norm.

10. Een laatste valkuil van ISO 45001? Niet alle punten in de directiebeoordeling komen aan bod. Dit geldt speciaal voor de evaluatie van de acties naar aanleiding van risico’s en opportuniteiten of de wijzigingen in noden en verwachtingen van de belanghebbenden.

Bron: https://www.wolterskluwer.com/nl-be/expert-insights/one-year-iso-45001-commonly-observed-implementation-issues

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over hoe je de ISO-norm 45001 optimaal implementeert en opvolgt? Volg onze opleiding De ISO 45001:201(8) opzetten en invoeren of Basistraining interne auditor volgens ISO 19011:2018

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect