6 rollen voor analisten in een agile-omgeving

Les 6 rôles d’un analyste dans un environnement agile
Binnen een agile-omgeving, hangt het van de situatie af in welke rol een analist het best tot zijn recht komt. Ontdek hier de 6 meest voorkomende rollen.

In een agile-omgeving valt de rol van een analist minder duidelijk te definiëren. Vroeger stelde een analist de requirements op aan het begin van een systeemontwikkelingstraject. In een scrum vind je echter maar drie rollen terug: Product Owner, Scrum Master en ontwikkelaar. Zoals gebruikelijk binnen een agile-omgeving, hangt het van de situatie af in welke rol een analist het best tot zijn recht komt. Daarom zetten we de 6 meest voorkomende rollen op een rijtje.

1. Analist in een projectvoorbereidingsteam

In hybride omgevingen (deels agile, deels waterval) komt het wel eens voor dat er vooraf requirements opgesteld moeten worden om goedkeuring voor het project te krijgen. Hierbij kan een analist of een team van analisten de start van het project voorbereiden. De aansturing van projecten en eventuele afspraken met externe leveranciers lopen dan nog volgens het traditionele fixed price model.

2. Analist als Product Owner

De Product Owner is verantwoordelijk voor de requirements, dus het lijkt logisch dat een analist die rol kan vervullen. Let er wel op dat een Product Owner heel wat extra verantwoordelijkheden met zich meedraagt. Zo moet er bijvoorbeeld gecontroleerd worden of het systeem aan de gebruikersbehoeften voldoet, of de bedrijfsdoelstellingen gehaald worden en of de return on investment positief blijft. Het is van belang dat je als Product Owner dan ook over de nodige autoriteit en beslissingsbevoegdheid beschikt.

3. Analist in een Product Owner team

Bij tijdsgebrek kan een Product Owner een aantal – bij voorkeur operationele – taken delegeren. Analisten kunnen dan deel uitmaken van een ondersteunend team, om te helpen met het beheer van de backlog en het uitschrijven van user stories. De Product Owner blijft echter wel verantwoordelijk voor het nemen van belangrijke beslissingen en het prioriteren van de product backlog. Zo blijft de Product Owner actief betrokken bij het helpende team van analisten.

4. Analist in een sprintvoorbereidingsteam

Een team van analisten kan het opstellen van de requirements op zich nemen, bijvoorbeeld wanneer de Product Owner niet in staat is om zijn verantwoordelijkheid daarover op te nemen. Sprints uitwerken, user stories opstellen, epics bepalen… in overleg met de stakeholders kan zelfs het prioriteren van de product backlog al aangepakt worden. Hierbij dienen de user stories als input voor de product backlog refinement. De user stories kunnen echter ook meteen aan het ontwikkelingsteam doorgegeven worden, zodat zij er al mee aan de slag kunnen. Let er wel op dat zowel de business stakeholders als het ontwikkelingsteam voldoende betrokken zijn, bijvoorbeeld door gezamenlijke refinement meetings te organiseren.

5. Analist in een multidisciplinair ontwikkelingsteam

Deel uitmaken van het ontwikkelingsteam is een uitermate geschikte rol voor een analist tijdens een scrum. In zo’n multidisciplinair team beschikken de leden gezamenlijk over de nodige competities. De vaardigheden om requirements op te stellen zijn van groot belang, zeker in het geval van een onervaren of onvoldoende betrokken Product Owner. In deze rol is het cruciaal dat je je als een echt teamlid opstelt, en dus niet enkel de gebruikelijke taken van een analist uitvoert.

6. Analist als Scrum Master

Een Scrum Master moet over de nodige soft skills beschikken. Daarom is een analist geschikt voor deze rol. Als je je als analist meer op coaching wilt focussen, en je het inhoudelijke requirementswerk achter je kan laten, is dit een goede keuze. Zeker bij onervaren agile-teams is dit een voltijdse opdracht. Het is dus zaak dat iedereen, zowel binnen als buiten het team, de agile-principes kent en ernaar handelt. Daarvoor moet je eigen kennis van agile wel op punt staan, en is enige ervaring zeker gewenst.

Bron: www.reaco.nl

Zin in meer?

Wil je verdergaan in een agile-omgeving? Wil je je meer verdiepen in de geheimen van scrum? Je komt er alles over te weten tijdens onze opleidingen Certified Scrum Product Owner en Certified Scrum Master.

Avatar foto

Auteur

Elke De Wit is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in Projectmanagement, Professional skills en Managementsupport. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen in deze vakgebieden, vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen of congressen die beantwoorden aan de leerbehoeften die leven op de markt.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect