Aan wat hebt u een hekel als u met projecten bezig bent?

by Elke De Wit

Als projectmanager hebt u de touwtjes stevig in handen. U wilt in eerste instantie dat uw project slaagt en succesvol is. Als projectleider bent u verantwoordelijk voor een reeks belangrijke en vaak complexe taken. Maar niet alles loopt van een leien dakje. ‘Tolerantie’ is dan ook een kernbegrip. Er zijn toch een aantal zaken die u als projectmanager niet mag tolereren of waar u een hekel kunt én mag aan hebben. Zeker als ze uw projectplanning of –uitvoering in de war sturen.

Slechte of geen communicatie

Gebrek aan duidelijke en regelmatige communicatie is vaak één van de belangrijkste redenen voor het mislukken van een project. Regelmatige projectvergaderingen en updates zijn de sleutel om iedereen op het juiste spoor te houden en het project vooruit te sturen.

Te veel en/of slechte vergaderingen

‘Vergaderitis’. Elk projectteam heeft er last van. En toch hoeft het niet zo te zijn. Vergaderingen kunnen efficiënt zijn. Het is wat we doen voor, tijdens en na de vergadering die bepalen of een vergadering succesvol is of niet.

Gebrek aan respect

Wanneer het teamleden onder stress komen te staan, reageren ze vaak ongepast. Ze kunnen kortaf zijn of dingen eruit flappen die anderen kwetsen. Het is de taak van de projectmanager om daar oog voor te hebben. Bespreek het gedrag van jouw teamleden in 1-to-1 meetings. Meningsverschillen in projecten kunnen ontstaan en gevoerd worden, maar toon in elk geval wederzijds respect.

Niet of laat beslissen

Waarover moet er beslist worden? En de opdrachtgever: hoe ver reikt zijn beslissingsbevoegdheid? Aan gevestigde mandaten kan niet gesleuteld worden. Maar een goede voorbereiding kan helpen om de besluitvorming zo soepel en snel mogelijk te laten verlopen. Bespreek daarom bij aanvang van het project met de opdrachtgever wie wat mag en kan beslissen.

 

Meer weten?

Op zoek naar meer tips en technieken om de basis van projectmanagement onder de knie te krijgen? Volg dan een van deze trainingen:

Lees ook