Anatomie van de functioneel analist

by Elke De Wit

Wil je succesvolle software ontwikkelen, dan is een goede functional analyst – of functioneel analist – onmisbaar. Maar wat maakt zijn rol zo belangrijk? Wat doet een functioneel analist precies? Welke verantwoordelijkheden draagt hij en wat mag je ervan verwachten?

 

Bij het ontwikkelen van software, vormt de functioneel analist de link tussen twee grote betrokken partijen: de verschillende domeinexperts die de nodige kennis en data bezitten enerzijds, en het team dat werkt aan een concrete oplossing door te bouwen aan nieuwe probleemoplossende software anderzijds.

 

Wat is een functioneel analist?

De functioneel analist (of FA) vertaalt de info van de domeinexperts naar bruikbare informatie voor het ontwikkelingsteam. Dat betekent dat de FA vooral het uiteindelijke doel van het project zo goed mogelijk in kaart brengt. De FA stelt zich vragen zoals ‘Wat bedoel je hiermee?’ of ‘Hoe past dit bij wat we eerder besproken hebben?’. Door dit soort vragen te stellen, concretiseert de FA het doel zo goed mogelijk en vermijdt hij dat de domeinexperts en het ontwikkelingsteam elkaar verkeerd begrijpen. Het zorgt er ook voor dat het duidelijk wordt welke businessprocessen er achter de vraag en het project schuilen. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, terwijl het van een enorm belang is voor een goede softwareontwikkeling. Daarnaast zijn FA’s verantwoordelijk voor het identificeren en oplossen van botsende eisen. Als expert nr. 1 naar links wilt en expert nr. 2 naar rechts, dan is het aan de FA om uit te klaren waar dit verschil vandaan komt, en hoe dit opgelost kan worden.

Doorheen het softwareontwikkelingsproces wordt een ‘requirements lijst’ opgesteld. Dit document vormt een contract tussen de business die een oplossing wilt en het ontwikkelingsteam dat aan een oplossing bouwt. In het meest eenvoudige geval gaat het om een lijst van alle kenmerken en aspecten van de oplossing voor het probleem. De documenten moeten zowel verstaanbaar zijn voor de domeinexperts als voor het ontwikkelingsteam. Het document is kort, maar gedetailleerd en wordt zowel in zakelijke als technische taal geschreven. De domeinexpert gebruikt het document als bevestiging dat de vereisten correct en duidelijk zijn. Het softwareteam heeft het document nodig om te weten wat er precies ontwikkeld moet worden.

 

Wat zijn de nodige skills?

De functioneel analist heeft naast zijn technische kennis ook goede communicatieve en relationele skills nodig. Deze zijn zeer belangrijk om de werkrelaties met alle andere partijen te onderhouden.

De functioneel analist moet op zich niet meer technische kennis hebben dan de andere leden van het softwareontwikkelingsteam, maar moet wel beter overweg kunnen met basistekstverwerking, spreadsheets en het gebruik van office tools.

 

Zin in meer?

Zijn vlot werkende software en applicaties onmisbaar in jouw business? Wil je dan ook garanderen dat nieuwe softwareapplicaties de juiste functionaliteiten omvatten? Schrijf je dan in voor de opleiding ‘Functionele analyse’. De opleiding gaat in op verschillende aspecten en vormt je in vier dagen om tot een pro.

 

Bron: Developer.com

Lees ook