Deze factoren beïnvloeden testmanagement

Deze factoren beïnvloeden testmanagement

Binnen softwareontwikkeling is testen een cruciale activiteit. Aangezien softwareontwikkeling vaak door meerdere teams gebeurt, is een georganiseerd test-teammanagement noodzakelijk. Dit verhoogt de productiviteit en optimaliseert de testen. Om het testproces zo vlot en effectief mogelijk te laten verlopen, houden de betrokken teams best rekening met een aantal belangrijke elementen binnen dit proces.

 

Investeer in tijd en werkingsmiddelen

Een goed testmanagement en de werking van de teams in kwestie zijn van een aantal factoren afhankelijk. Tijd is hier één van. Er zijn weinig projecten waar er meer dan genoeg tijd is om elke fase af te ronden. Nochtans is de testfase cruciaal en kan het inboeten ervan leiden tot misleidende resultaten of onbetrouwbare statistieken.

Naast een gebrek aan tijd kan ook een gebrek aan middelen belangrijke gevolgen hebben voor het testmanagement. Het is een hele uitdaging om de beste middelen en bronnen te gebruiken voor het project, een degelijk en georganiseerd IT-management is hierbij onontbeerlijk. Niet alleen hardware elementen, maar ook menselijk kapitaal – en dan vooral het gebrek ervan – zijn doorslaggevend.

 

Working apart together

Niet per se een gebrek maar wel een factor die testmanagement mee beïnvloedt, zijn teams die over verschillende locaties verspreid zijn. Aangezien dit steeds vaker voorkomt is het wel belangrijk om hier rekening mee te houden tijdens het project. Hoe gaan ze op andere plaatsen om met informatieoverdrachten en communicatie, zijn er zaken die voor problemen kunnen zorgen door die geografische spreiding? Probeer steeds de maximale efficiëntie van projecten binnen deze teams in acht te nemen en in te spelen op de uitdagingen die de afstand met zich meebrengt.

 

Concrete eisen

Daarnaast moet de teststrategie voor alle deelnemende teams duidelijk en concreet afgebakend zijn. Zijn de vereisten of validiteit niet duidelijk? Dan kan dit leiden tot grote problemen bij het effectieve testen. Testbeheertools kunnen hierbij helpen om alle gegevens te ordenen en beschikbaar te maken voor een optimaal behoeftebeheer.

 

Wie houdt het hoofd koel

Tot slot is er idealiter een projectcoördinator die erop toe ziet dat al deze processen en factoren gevolgd en gerespecteerd worden. Om dit te kunnen doen, moet de coördinator volledige toegang hebben tot alle informatie, middelen of programma’s. Het is de coördinator die de communicatie leidt en het tijdschema van het testproces bewaakt. Hij stelt ook de teams samen die de testen zullen uitvoeren.

 

Zin in meer?

Wil je het testmanagement van jouw teams optimaliseren en alles te weten komen over het opstellen van testplannen en –technieken? Schrijf je dan nu in voor de opleiding ‘Testmanagement en Testcoördinatie’ op 4 april en 22 oktober 2019.

 

Bron: Testmanagement.com

Avatar foto

Auteur

Elke De Wit is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in Projectmanagement, Professional skills en Managementsupport. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen in deze vakgebieden, vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen of congressen die beantwoorden aan de leerbehoeften die leven op de markt.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect