Makkelijker samenwerken, netwerken en klantcontact door ‘Bring Your Own’

De discussie in de IT-wereld blijft leven: hoe gaan we best om met de consumerisering van IT en medewerkers die hun eigen apparaten meebrengen naar het werk? Jane McConnell onderzocht de BYO-beweging, Bring Your Own, en keek daarbij naar de officiële beleidslijnen en de dagelijkse praktijk.

 

Bring Your Own…

De zogenaamde BYO-beweging komt in verschillende vormen:

  • BYOD: Bring Your Own Device
  • BYOPC: Bring Your Own Personal Computer
  • BYOA: Bring Your Own Application, inclusief het gebruik van de openbare cloud

In het algemeen is de BYO-beweging gestabiliseerd, maar één deel van de bevolkingsgroep springt eruit: de werknemers die in contact komen met klanten, zeker de sterke presteerders.

 

Sterke presteerders hebben andere eisen

Resultaten van 2014 en 2015 toonden aan dat:

  • In meer dan de helft van de bedrijven de werknemers hun eigen toestel meebrengen (BYOD). Daarvan liet 35% van de organisaties het officieel toe en 20% wist dat dit officieus gebeurde.
  • BYOPC minder courant was.
  • Ook BYOA minder vaak voorkomt.

Bedrijven lijken dus steeds vaker bereid te zijn om mensen hun eigen hardware mee te laten nemen, maar verzetten zich tegen het gebruik van externe applicaties en publiek beschikbare cloud-services. Deze verschuiving is mogelijk gedeeltelijk toe te schrijven aan interne cloud-opslagoplossingen.

Werknemers die veel in contact staan met de klant voelen zich vaak nauwer verbonden met de klant dan met hun eigen organisatie. Zij proberen dan ook altijd de beste, meest efficiënte service te verlenen. Om dan doeltreffend en snel te werken, gaan zij gebruik maken van de volgens hun meest geschikte hulpbronnen. De klant staat op de eerste plaats, zelfs al betekent dat het officiële beleid omzeilen.

 

Grote ondernemingen en Bring Your Own

Ook bij grote ondernemingen komt Bring Your Own voor. Resultaten van 2013 en 2014 toonden aan:

  • Dat BYOD vaker voorkomt, ook al daalde het ‘officieel toegestane’ gebruik met 18%.
  • Dat BYOPC nagenoeg verdubbelde (van 44% naar 80%) omdat het niet-officiële gebruik het verschil maakte.
  • Dat BYOA verminderde en het percentage van officieel toegestaan drastisch daalde.

 

Samenwerking, netwerking en direct klantencontact in de topgroep

Op vlak van samenwerking en sociale netwerking, zowel binnen als buiten het bedrijf, komen beide types organisatie overeen. De top 4% werkt beter samen, ook met klanten, en is beter vertrouwd met sociale netwerking, zowel intern als extern. Bij 30% van de topgroep is samenwerking ‘inherent aan de manier van werken’. 90% deelt zelfs samenwerkingsruimten met klanten. 1 op 2 moedigt medewerkers aan om hun netwerk te gebruiken om potentiële handelsrelaties tot stand te brengen en maar liefst 60% stimuleert medewerkers om actief te zijn op sociale media. Vooral BYOA komt vaak voor bij bedrijven waar goed samengewerkt wordt, sociaal genetwerkt en waar het direct contact met klant centraal staat.

 

Meer weten?

Wil je zelf in die digitale mindset komen en kennismaken met de meest handige en tijdbesparende tools? Leer zelf de online tools efficiënt inzetten op de Digital Tools Experience Day.

 

Bron: Harvard Business Review, mei 2016
Avatar foto

Auteur

Elke De Wit is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in Projectmanagement, Professional skills en Managementsupport. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen in deze vakgebieden, vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen of congressen die beantwoorden aan de leerbehoeften die leven op de markt.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect