Microsoft Excel: het invoeren van data beperken tot de weekends

by Pierre Jassin

In Excel kan je de gegevensinvoer van bepaalde cellen beperken met behulp van gegevensvalidatie. Dit zorgt ervoor dat gebruikers enkel geldige gegevens invoeren en dat ze een foutbericht krijgen als ze de gegevens die ze willen invoeren niet voldoen. De mogelijkheden hiervan zijn divers. 

 

Ken je de functie ‘Data Validation’ in Excel al? Hiermee kan je de invoer beperken op basis van een specifieke voorwaarde. Een voorbeeldje: de gebruiker kan alleen een waarde tussen 10 en 20 ingeven of de gebruiker kan alleen een datum uit het verleden invoeren.

 

Maar hoe ga je tewerk als je de invoer wilt beperken op basis van een voorwaarde die niet in de lijst staat? Wat bijvoorbeeld als je de data wilt beperken tot de weekends?

Als je het venster ‘Data Validation’ opent, kan je wel de optie ‘Date’ kiezen, maar je kan alleen criteria als ‘Between’, ‘Less than’, ‘Equal to’… selecteren.

 

 

 

Je kan de functie ‘Data Validation’ gebruiken door de volgende stappen te volgen:

  • Selecteer een reeks cellen waarvoor deze voorwaarde moet gelden. Hieronder is de zone B2:B10 geselecteerd en B2 is de actieve cel.

 

  • Selecteer ‘Data’ > ‘Data Validation’.
  • Wijzig de parameters zoals op de volgende screenshot:

 

Met de functie ‘WEEKDAY’ kan je de weekdag berekenen. De tweede voorwaarde van de functie ‘WEEKDAY’ (nummer 2) bepaalt dat maandag de eerste dag van de week is. Het resultaat van de functie WEEKDAY moet dus een cijfer groter dan 5 zijn.

 

  • Resultaat:

 

 

 Bron: Xylos

 

Zin in meer?

Wil je nog efficiënter leren werken met Excel? Of je Excel kennis een ferme boost geven? Kom dan naar de Excel Experience Day.

Lees ook