De arbeidsrechtelijke valkuilen bij detachering en gelijktijdige tewerkstelling

De arbeidsrechtelijke valkuilen bij detachering en gelijktijdige tewerkstelling
Waarop moet een bedrijf letten voor een juiste contractuele set-up bij detachering en gelijktijdige tewerkstelling? Sophie Maes legt uit.

Zowel het detacheren van werknemers als het gelijktijdig tewerkstellen in verschillende landen dient volgens de regels van de kunst te gebeuren. Zo niet kan bv. bij een detachering de tewerkstelling beschouwd worden als een terbeschikkingstelling van personeel, en dat is bij wet verboden. Sophie Maes legt uit waar een bedrijf op moet letten voor een juiste contractuele set-up.

Wat is detachering?

Een detachering betekent dat een bedrijf zijn werknemer naar het buitenland stuurt om daar voor een bepaalde tijd te werken. De werknemer blijft gewoon in dienst van zijn werkgever en valt binnen Europa verder onder het socialezekerheidsstelsel van het land waar hij gewoonlijk tewerkgesteld is. Sophie Maes: “Zijn werkgever moet wel een A1-formulier aanvragen en er moet een Limosa-aangifte gebeuren bij de RSZ. Bij een detachering blijft doorgaans het arbeidsrecht van het thuisland verder van toepassing maar er moet ook rekening worden gehouden met een harde kern aan Belgische minimumarbeidsvoorwaarden (zoals de minimumlonen en voordelen die in een sectorCAO zijn voorzien en de arbeidsduur).

Wat is gelijktijdige tewerkstelling?

De zogenoemde salary split is een vorm van gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen. Een typisch voorbeeld is dat van een manager met Benelux-rol, die twee dagen per week in het Belgische hoofdkwartier werkt en drie dagen in de Nederlandse dochteronderneming.

Detacheringen en gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen moeten contractueel juist worden opgezet, anders dreigt het verkeerd te lopen
Sophie Maes

Opletten voor verboden terbeschikkingstelling

Detacheringen moeten contractueel juist worden opgezet, waarschuwt Maes. “Want in principe is het ter beschikking stellen van personeel verboden, ook binnen een bedrijfsgroep. Er zijn gelukkig twee uitzonderingen mogelijk – toegelaten intra-groep terbeschikkingstelling van personeel en dienstverlening-onderaanneming – maar onder strikte voorwaarden en mits de formaliteiten correct worden nageleefd.”

Ook bij gelijktijdige tewerkstelling moeten bedrijven volgens Maes voldoende stilstaan bij de contractuele set-up. “Sluit je twee arbeidsovereenkomsten, of één overeenkomst tussen de werknemer en de twee vennootschappen? Welk arbeidsrecht is dan van toepassing? En hoe zit het bij ontslag? Het zijn zaken waar je op voorhand beter grondig over nadenkt.”

Wijzigingen op komst

In 2018 werd de Europese Detacheringsrichtlijn verstrengd. Tegen 30 juli 2020 moeten de lidstaten de aanpassingen in hun nationale wetgeving implementeren. Het is nog niet duidelijk wanneer precies dit in België zal gebeuren, maar Maes verwacht dat de impact in ons land niet al te groot zal zijn omdat België sowieso al tot de betere leerlingen van de klas behoort.. “De voornaamste wijziging is dat er nu een uitdrukkelijke termijn is – twaalf maanden om precies te zijn – waarna alle dwingende arbeidsrechtelijke bepalingen van toepassing worden die gelden in het land waarnaar de werknemer gedetacheerd is. De enige uitzonderingen hierop zijn de dwingende bepalingen inzake het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst (ontslag !) en de aanvullende pensioenregels .”

Zin in meer?

Wil je de detachering en/of gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen correct opzetten voor jouw werknemers? Ontdek waar je rekening mee moet houden tijdens de Studiedag Grensoverschrijdende tewerkstelling.

De regels over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers werden een jaar geleden fundamenteel gewijzigd. Tijd voor een evaluatie via de opleiding '1 jaar Single Permit en arbeidsmigratie'.

Biografie

Als vennoot bij Claeys & Engels is Meester Sophie Maes gespecialiseerd in internationale mobiliteit van werknemers, de problematiek van verboden terbeschikkingstelling van personeel en flexibele arbeidsvormen en het ontslagrecht. Zij adviseert nationale en internationale cliënten over diverse aspecten van internationale tewerkstelling en begeleidt hen bij de detachering van werknemers naar België en het structureren van een gelijktijdige tewerkstelling in meerdere landen.

Auteur

Bieke Cauwenberghs is productmanager Legal, Fiscaliteit en Accountancy bij NCOI Learning.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect