Enkele nieuwigheden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

by Bieke Cauwenberghs

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) is van kracht sinds september 2009, maar werd al diverse keren bijgestuurd. Sinds begin dit jaar zijn er opnieuw enkele nieuwigheden in voege en vanaf 23 februari 2017 doet de omgevingsvergunning zijn intrede. Expert Bart De Becker legt de impact ervan uit.

“De volledige procedure van de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning wordt anders georganiseerd”, verduidelijkt advocaat Bart De Becker. “De twee worden geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Dat betekent ook meteen dat je ze verplicht altijd alle twee ter beoordeling zal moeten voorleggen aan de overheid. Voor een aantal relatief eenvoudige dossiers wordt de procedure vereenvoudigd en zakt de beslissingstermijn van 105 dagen naar 60 dagen. Voor bedrijven is er nu dus slechts één procedure te doorlopen.”

 

Van gemeente naar provincie

Door de samenvoeging verhuist de stedenbouwkundige vergunning voor de meeste klasse 1-bedrijven van de gemeente naar de provincie. Dat is een belangrijk aspect, benadrukt Bart De Becker, en ook bouwovertredingen worden in de toekomst anders aangepakt: “De handhaving zit nu bij de rechtbanken, maar in de toekomst zal dat een bestuurlijke handhaving zijn. Overheden kunnen dan zelf geldboetes opleggen of bestuurlijke maatregelen treffen, vergelijkbaar met wat de rechtbanken nu doen. Dat wil zeggen dat ze voor bepaalde projecten bijvoorbeeld een herstel van de oorspronkelijke staat kunnen eisen of het gebruik ervan verbieden. Bovendien kunnen ze daar ook bestuurlijke dwangsommen aan koppelen. Hoe men dat precies in de praktijk kan toepassen, moet nog verder uitgewerkt worden. Maar nu is al duidelijk dat dit een belangrijke wijziging is.”

 

Voor een aantal relatief eenvoudige dossiers wordt de procedure vereenvoudigd en zakt de beslissingstermijn van 105 dagen naar 60 dagen.

Bart De Becker

 

Tijdelijke constructies

Bart De Becker legt enkele van de nieuwigheden van dit jaar uit. “Sinds september is de lijst met vrijgestelde werken – waarvoor je dus geen bouwvergunning nodig hebt – uitgebreid. Zo zijn tijdelijke constructies of gebruikswijzigingen nu makkelijker. Daarmee speelt men in op de pop-uptrend. Dat deed men eerder ook al in het decreet rond handelshuurovereenkomsten van korte duur. Maar nu kan een gebouw dus ook zonder vergunning tijdelijk een andere bestemming krijgen.”

Bedrijven, vrije beroepers, zelfstandigen en anderen die door zware werken hun gebouw niet meer kunnen gebruiken, mogen nu twee jaar een tijdelijke constructie zoals een container voorzien om hun activiteit verder te zetten. Tot nog toe was dat slechts 90 dagen.

 

Tijdelijke herbestemming

Ook leegstaande en braakliggende bedrijfsterreinen en industriële gebieden kunnen nu tijdelijk een herbestemming krijgen. “Vroeger kon men voor dergelijke locaties nog moeilijk vergunningen krijgen, dus er kon niet herontwikkeld worden voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) klaar was. Helaas neemt dat enkele jaren in beslag. Nu kan in afwachting van het RUP een tijdelijke herbestemming voorzien worden, voor 3 jaar en eenmalig verlengbaar voor nog eens 3 jaar. Bestaande gebouwen of complexen kunnen een gemengd functiegebruik krijgen: maximaal een vierde van het oppervlak als detailhandel, de rest recreatie, sport, kmo’s …

 

Positieve evolutie

Als advocaat gespecialiseerd in administratief recht, vastgoed-, bouw- en aannemingsrecht, milieu- en stedenbouwstrafrecht is Bart De Becker positief over de wijzigingen. “De voorbije jaren hebben wijzigingen altijd wel hun nut bewezen. Ook nu weer beantwoordt men aan een reële nood, bijvoorbeeld om die leegstaande gebouwen en terreinen te gebruiken, en speelt men in op de realiteit zoals de pop-uptrend. Het is een ad-hocoplossing, er zit geen gigantisch grote visie achter maar de evolutie is zeker positief.”

“Hetzelfde geldt voor de omgevingsvergunning. De administratieve vereenvoudiging die daarmee gepaard gaat, kunnen we alleen maar toejuichen. We moeten alleen nog even afwachten hoe dat in de praktijk zal verlopen. De grootste uitdaging is het fusioneren van de administratieve diensten en ervoor zorgen dat die ook echt goed samenwerken.”

 

Zin in meer?

Wil je een algemeen overzicht van de wetgeving ruimtelijke ordening, met als onderdelen ruimtelijke planning, vergunningen en handhaving en aangevuld met alle recente en toekomstige wijzigingen en nieuwigheden? Bekijk dan zeker de opleiding ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’.

 

Bart De BeckerNa vijf jaar als adjunct-adviseur bij de FOD Buitenlandse Zaken en twaalf jaar als advocaat bij Lexeco, richtte Bart De Becker in september 2016 zijn eigen advocatenkantoor op. Dat is gespecialiseerd in administratief recht, vastgoed-, bouw- en aannemingsrecht, milieu- en stedenbouwstrafrecht. Bart De Becker is bovendien al bijna tien jaar docent ruimtelijke ordening en milieurecht bij Syntra West, Wolters Kluwer Opleidingen, Amelior en M&D Seminars. Sinds 2014 is hij voorzitter van de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

 

Lees ook