Hervorming vennootschapsrecht – een gesprek met de experts: Michael Heene

by NCOI Learning Team

Naar aanleiding van de op til zijnde hervorming van het vennootschapsrecht spraken we met enkele experts over hun ervaringen en bevinden. Wat is er goed aan de hervorming en wat kan nog beter? In een eerste gesprek laten we Michael Heene, advocaat bij Linklaters en auteur van oa. het hoofdstuk mbt squeeze-out in NV in de praktijk aan het woord over de complexe materie van de mergers and acquisitions (M&A).

 

Waarom komt het item M&A aan bod en waarom moet iedereen hierover een sessie volgen ?

M&A is momenteel weer volop een hot topic is. Europa is nu eenmaal een markt waar het moeilijk is om nog organisch te groeien. Daarom overwegen heel veel spelers groei door overnames. Daarnaast zijn er ook heel wat private equity en family offices die actief op zoek zijn naar mogelijke investeringen.  We merken dat België, zeker voor internationale spelers nog een beetje een terra incognita is, waar opportuniteiten te halen zijn.

Er bestaat ook een enorme interesse in de nieuwste technologische ontwikkelingen. Vaak vinden deze technologische ontwikkelingen plaats bij kleinere bedrijven, type start-up. De grote, industriële spelers zijn niet altijd in staat om op eigen benen bepaalde, jonge, nieuwe technologie te ontwikkelen. Daarom tonen zij net interesse  om samen te werken met de start-ups. Dat kan bv. op contractuele basis, door middel van joint ventures of gewoon door overnames. Denk hierbij aan het Payconiq initiatief van KBC en ING, de hele Be-Hive hype,… De complexiteit van dit type transacties is evenwel niet te onderschatten. En complexiteit is nu eenmaal iets waar transactieadvocaten op kicken.

Nog een trend die ik zie, is het toegenomen vertrouwen in België. Voor de eerste maal voelen we dat mensen de crisis achter zich willen laten en terug echt willen ondernemen. Het is niet toevallig dat nèt Marc Raisière en Bart De Smet de twee managers van het jaar zijn. Dit zijn twee topmannen van bedrijven die door enorm zwaar water zijn gegaan sinds 2008 maar die nu aan het roer staan van ambitieuze, vernieuwde groepen die weer zeer voluntaristisch naar de wereld kijken.

Deze markttendensen vertalen zich uiteraard ook naar de M&A praktijk. (Fin)tech investeringen vereisen toch een specifieke aanpak en een grondige kennis van een aantal verschillende domeinen. We krijgen ook weer meer publieke transacties. Ons orderboek aan IPO (initial public offering) voorbereidingen zit al goed vol. We krijgen meer en meer vragen over openbaar overname structuren. Door de druk op de biedprocessen door het groot aantal kopers krijgen we ook meer en meer fondsen die zich specialiseren in moeilijkere dossiers, vaak met een herstructureringsaspect.

Bovendien proberen bieders zich te differentiëren door middelen zoals W&I-insurance (warranty & indemnity) waardoor het risico op inbreuken op verklaringen en waarborgen van de zorgenlijst van de verkoper wordt gehaald. W&I insurance is een nobele onbekende in ons land, maar in de rest van Europa is het zeker een hot topic.

Het leek me leuk om deze nieuwe tendensen nog eens toe te lichten. Gezien de toegenomen complexiteit bestaat ook het risico dat mensen door het bos de bomen niet meer zien. Om alles wat didactisch aan te brengen, zal ik een aantal kerntopics in elk type M&A dossier naar voor komen n oplijsten en dan de verschillen duiden die je ziet wanneer je in een klassiek M&A dossier, een publiek M&A dossier, een herstructureringsdossier of een geschillenregeling zit.

Welke impact heeft de aangekondigde vennootschapshervorming op komende M&A’s? Wat is uw visie op de hervorming ?

Op de pure overnamepraktijk (onderhandelingen en structuur van een SPA) zie ik niet zoveel impact. Ik denk dat we vooral impact zullen hebben in de pre-fase van transacties en de voorbereidingen van de closing. In deze fases van overnamedeals moeten we vaak overgaan tot vennootschapsrechtelijke herstructureringen. Het lijkt me dat een aantal van de ideeën die naar voor worden geschoven in de nota’s over de hervorming de regels die hierop van toepassing zijn mogelijks zullen beïnvloeden. Het zal goed uitkijken zijn wat nog kan en niet kan binnen dit nieuw speelveld. Daarnaast zie ik wel een aantal dingen bewegen in de basisregels die je moet meehebben bij het opzetten van joint venture structuren (denk maar aan de discussie over het tweede lid van het Leonijns beding).

Wat heb je zien veranderen in de laatste tien jaar ?

Wat ik enorm fascinerend vind is de hele beweging rond efficiëntie en legal tech. Ik ben ervan overtuigd dat de juridische markt voor een massale hervorming staat waarbij een heel aantal van onze denkbeelden fundamenteel overhoop worden gehaald. Wij zijn als kantoor enorm aan het inzetten op deze golf. Ik was vorige week nog in ons kantoor in Londen waar ik sprak met onze verantwoordelijke voor paralegals en legal tech. Drie jaar geleden had de dame een team bestaande uit zichzelf. Nu heeft ze een team van 100 man die zich constant bezig houdt met het doorlichten en efficiënter maken van onze processen, het aanleveren van permanente en tijdelijke paralegals en het ontwikkelen van nieuwe business modellen. Dit is enorm en kan onze cliënten alleen maar ten goede komen.

 

Zin in meer? Op de ‘Themadag Vennootschapsrecht: recente ontwikkelingen van M&D Seminars (3 februari 2017)  spreekt Michael Heene over M&A. Meer bepaald komen de gelijkenissen en verschillen tussen de vier grote types van M&A aan bod (Sessie 2. De vier gezichten van M&A). Michael Heene is ook auteur voor monKEY, waarvoor hij o.a. het hoofdstuk mbt squeeze-out in NV in de praktijk schrijft.

Michael Heene

Michael Heene, sinds 2005 specialist Fusies en Overnames bij het advocatenkantoor Linklaters. Michael focust zich vooral op private M&A projecten met een internationale dimensie, hoewel hij ook een pak ervaring heeft in kleinere overnames, publieke overnames en beursintroducties. Door de jaren heen heeft hij een bijzondere interesse ontwikkeld in de bank- en verzekeringssector en houdt hij zich o.a. bezig met Fintech. Michael Heene is eveneens praktijkassistent aan het Jan Ronse Instituut.

 

 

Lees ook