“Iedere jurist moet een jaarrekening kunnen interpreteren”

Advocatuur en boekhouden, het zijn twee expertisedomeinen die op het eerste zicht ver van elkaar staan maar in de praktijk steeds meer verweven raken. Flip de Mey is zelf tien jaar advocaat geweest en nu bedrijfsrevisor en partner bij Moore Stephens. Hij legt uit wat elke jurist zeker zou moeten kunnen.

 

Verschil in aanpak

Doordat Flip de Mey zelf ervaring heeft met beide beroepen, ziet hij een duidelijk verschil in aanpak. “Juristen denken causaal. Er is altijd een oorzaak en een gevolg, een ketting waarbij A leidt tot B en dan tot C enz. Bij het boekhouden heb je debet en credit: voor elke A bestaat een -A, voor elke B een -B. Daar schuilt een enorme kracht in, maar dat is voor juristen moeilijk te snappen. Niet verwonderlijk, want dat komt in hun opleiding ook niet aan bod.”

 

Details versus volledigheid

Bovendien wordt in de advocatuur een detail uit zijn geheel gehaald, benadrukt Flip de Mey. “De klant zegt bijvoorbeeld dat zijn vrouw hem bedrogen heeft, maar we kennen de context niet. We weten niet wie die vrouw is of wat de man heeft gedaan. Of een bedrijf beschuldigt een ander bedrijf ervan de facturen niet te betalen, maar misschien gaat het om slechts één factuur en worden alle andere wel betaald. Bij boekhouden is het eenvoudig: alles wordt geboekt! Je moet naar alle gegevens kijken, je kan er niet zomaar iets uitlichten want dan wordt het geheel waardeloos. Het gaat dus over volledigheid.”

 

Steeds vaker komen juristen in aanraking met corporate betwistingen of andere zaken waarin het nuttig is om een balans te kunnen lezen en een jaarrekening te kunnen interpreteren.

 

Vooral curatoren en WCO’s

Iedereen heeft baat bij een basiskennis boekhouden, maar voor curatoren en advocaten die zich bezighouden met WCO – de wet op continuïteit van ondernemingen – is het echt een must. “Steeds vaker komen juristen in aanraking met corporate betwistingen of andere zaken waarin het nuttig is om een balans te kunnen lezen en een jaarrekening te kunnen interpreteren. Je kan het vergelijken met een huisdokter. Een advocaat in een ‘bedrijfsjurist-situatie’ moet eerst een evaluatie kunnen maken van de aard en de omvang van het probleem. Welke hulp is er nodig? Volstaat een pijnstiller of moet de ambulance gebeld worden? We zien nog veel gevallen waar de hulp te laat arriveert. Dat komt omdat problemen exponentieel groeien: heb je dit jaar 50.000 euro vervalst, dan sleep je dat volgend jaar met je mee en zo ontstaat er een sneeuwbaleffect. Als advocaat moet je de ernst correct inschatten en de juiste maatregelen nemen. Het heeft geen zin iemand die al lang failliet is te laten aanmodderen, want dan verdubbelen zijn schulden nog!”

 

Slechts één dag

Het goede nieuws is dat juristen voor deze belangrijke basiskennis slechts één dag moeten uittrekken. “Ik begin heel simplistisch met een huishoudboekhouding en bouw dan stapsgewijs verder. Het is helemaal niet de bedoeling juristen te leren zelf een boekhouding te voeren of audit te doen, wel moeten ze weten waarnaar te kijken. Ik laat ze ook kennismaken met de verschillende documenten zoals een jaarrekening. Hoe zien die eruit? Hoe herkennen ze de symptomen? Door de cijfers te interpreteren kunnen ze veel beter advies geven. Een concreet voorbeeld: is het kapitaal volgestort? In principe moet er bij de aanvang van een vennootschap slechts 6.200 euro, een derde van het totaal, gestort worden. Maar dat houdt wel in dat bij faillissement nog 12.400 euro voldaan moet worden!”

 

Grote markt vol mogelijkheden

Flip de Mey merkt een zekere koudwatervrees bij veel juristen. “Ze voelen vaak een soort natuurlijke weerzin voor boekhouden, voornamelijk doordat ze zich er niet in thuis voelen. Nochtans wordt het aandeel vennootschappen in hun cliënteel alsmaar groter. Dan is voldoende kennis van zaken nodig om de bedrijfsleider te kunnen overtuigen. Wie zich erin verdiept, boort een grote markt vol mogelijkheden aan.”

 

Meer info?

Wil je leren hoe je belangrijke cijfers kan interpreteren? Schrijf je dan in voor de studiedag ‘Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd’ op dinsdag 11 oktober:

 

Flip de Mey was tien jaar lang advocaat, maar werd dan bedrijfsrevisor en partner van Moore Stephens. Hij is gespecialiseerd in bedrijven in financiële moeilijkheden en met complexe boekhoudkundige problemen. Daarnaast heeft hij een bijzondere interesse voor grensoverschrijdende deals. Hij heeft een jarenlange expertise in het geven van lessen, onder andere aan balies. Zijn passie is de moord op JFK, waar hij meerdere boeken over schreef.

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect