Overheidsopdrachten: waarom we vol ongeduld op de nieuwe regels hebben gewacht

De nieuwe Europese richtlijnen over de plaatsing van overheidsopdrachten werden eindelijk omgezet in Belgisch recht. De nieuwe regels, die sinds 30 juni 2017 gelden, zorgen voor een versoepeling en standaardisatie op Europees niveau. Tekst en uitleg door Kim Möric, advocaat en vennoot van advocatenkantoor DLA PiPER.

 

Kim Möric: “Hoewel België wat vertraging opliep, heeft het nu toch de laatste koninklijke besluiten gepubliceerd om de nieuwe wet op 30 juni 2017 in voege te laten treden.”

 

De nieuwe begrippen over overheidsopdrachten passen in de Europese regelgeving. Zeg niet meer: aanbestedingen en offerteaanvragen.

 

Nieuwe drempels geven de economie meer zuurstof

Kim Möric belicht twee van de vele nieuwigheden die volgens hem voor een verregaande hervorming zorgen. “Om te beginnen geeft de nieuwe wetgeving kleine markten meer zuurstof. Dankzij een gevoelige verhoging van de drempels zijn kleinere markten aan minder regels gebonden. Een concreet voorbeeld is de beruchte drempel van 8.500 euro (overheidsopdrachten met louter een factuur) die nu verhoogd wordt tot 30.000 euro.”

Daarnaast onderstreept hij wat hij als een versterking beschouwt van de relatie tussen de aanbestedende overheid en het bedrijf (‘de economische actor’) dat een offerte indient. “Enerzijds is de nieuwe wet een reële stimulans voor de overheidsopdrachten met ‘onderhandelingsprocedure’ die vanaf nu meer kunnen worden aangewend. Anderzijds komen er meer mogelijkheden om de opdracht te wijzigen, ook hier in het kader van een versoepeling. De mogelijkheid om de opdracht na gunning uit te breiden naar grotere volumes is nu een feit. Vandaag kan het wijzigingspercentage van 50 % van de initiële waarde van de opdracht worden toegepast op elke wijziging. Het wordt niet meer beschouwd als een drempel die geldt voor de gecumuleerde bedragen van de wijzigingen. Een wereld van verschil.”

 

Logische verandering van de terminologie

Kim Möric verduidelijkt al glimlachend: “Wat ik al kan bevestigen, is dat de term ‘aanbesteding’ verdwijnt in de Europese richtlijn. Sinds 30 juni spreken we van ‘beperkte procedure’ of ‘open procedure’, naargelang de case. Het blijft wel nog altijd mogelijk om de opdracht enkel te gunnen op grond van de prijs. De ‘onderhandelingsprocedure met bekendmaking’ verandert in ‘mededingingsprocedure met onderhandeling’.”

 

Dankzij de omzetting van de Europese richtlijnen loopt België nu ook in de pas.

 

Versoepeling van de regels

Kim Möric: “Volgens mij komt de Europese richtlijn en de nieuwe Belgische wet neer op een versoepeling van de regels, maar wel in een context die onder toezicht blijft. Neem nu de nieuwe eisen inzake onderaanneming. De boodschap is duidelijk: de strijd tegen sociale dumping bevorderen.”

 

Drie tips

  1. Voor bedragen tot 135.000 euro is de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking toegestaan.
  2. Vergeet niet dat een overheidsopdracht na gunning nog kan wijzigen.
  3. Wacht niet te lang om u te informeren of een opleiding te volgen, de nieuwe wet is al van kracht sinds 30 juni.

 

Zin in meer?


Verneem alles over de nieuwe regelgeving dankzij de opleiding Update Overheidsopdrachten. Wilt u weten waarom er een nieuwe regelgeving komt voor overheidsopdrachten? De opleiding ‘Overheidsopdrachten van A tot Z’ legt u alle stappen uit die u moet doorlopen vanaf de bekendmaking van een marktconforme overheidsopdracht tot de keuze van de beste aannemer, dienstverlener of leverancier voor de uitvoering van uw opdracht. Een overzicht van al onze opleidingen over ‘overheidsopdrachten’ vindt u op onze website.
Alle info over de nieuwe wet overheidsopdrachten steeds bij de hand dankzij het boek Overheidsopdrachtenrecht. Wilt u een overzicht van alle wetgeving overheidsopdrachten met commentaren en praktische informatie, dan is Mercatus voor u de geknipte website.

 

Kim Möric, Advocaat, Partner DLA Piper, Assistent Université libre de Bruxelles

 

 

Avatar foto

Auteur

NCOI Learning: een team van experts die organisaties en professionals tips aanreiken over leren en ontwikkelen

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect