Tips en tricks bij het opstellen van een gemeenrechtelijk huurcontract

Tips en tricks bij het opstellen van een gemeenrechtelijk huurcontract
Waar moeten de partijen zeker rekening mee houden bij het opstellen van een gemeenrechtelijk huurcontract? Meester Lien Bellinck legt uit.

Het gemeen huurrecht is op zich relatief goed geregeld. De partijen krijgen veel contractuele vrijheid om hun huurrelatie te regelen. Toch duiken in de praktijk regelmatig twistpunten op. Meester Lien Bellinck legt uit welke zaken de partijen in acht moeten nemen bij het opstellen van hun huurcontract.

De basis

Lien Bellinck: “De basis van elke huurovereenkomst bestaat erin dat het genot en gebruik van een eigen roerend of onroerend goed wordt afgestaan aan iemand anders, tegen betaling van een bepaalde prijs. Indien het gaat om een onroerend goed bepaalt het effectieve gebruik door de huurder welk huurregime van toepassing is. Het kan bijvoorbeeld gaan om woning- of handelshuur.”

Gemene huur

De verhuur van een kantoor of opslagruimte valt onder het stelsel van de zogenoemde gemene huur. “Het zijn het soort huurcontracten waarmee investeerders, asset managers, property managers en juristen vaak te maken krijgen. Ook vastgoedmakelaars worden er soms mee geconfronteerd, bijvoorbeeld wanneer een opslagruimte verkocht wordt en de verkoper dit na de verkoop nog mag blijven gebruiken.”

Om discussies met betrekking tot een gemeenrechtelijke huurovereenkomst te vermijden, is het belangrijk om de relatie tussen de partijen grondig te regelen voor de langere termijn
Lien Bellinck

Meer vrijheden

Het gemeen huurrecht is suppletief. Het geeft de contracterende partijen veel vrijheid om in hun huurcontract zelf afspraken vast te leggen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de duurtijd, de opzegmogelijkheden, de onderhoudsplichten, enzovoort.

Risico op discussies

“Wanneer de afspraken in een gemeen huurcontract niet duidelijk omschreven of onvolledig zijn, duiken er uiteraard twistpunten op, met veel rechtspraak tot gevolg. Vaak gaan deze discussies over de rechten en verplichtingen inzake onderhouds- en herstellingswerken. De wet is op dit vlak ook weinig duidelijk: de bewoordingen zijn vrij vaag en laten ruimte voor interpretatie. Neem nu het begrip ‘geringe herstellingen tot onderhoud’: de voorbeelden die hiervan in de wet staan, zijn zeer beperkt en niet aangepast aan de technische installaties die vandaag vaak in gebouwen worden geplaatst.”

Afspraken voor de lange termijn

Lien Bellinck raadt partijen aan om de rechten en verplichtingen van de partijen zo volledig en concreet mogelijk te omschrijven in het huurcontract. “Om discussies te vermijden, is het belangrijk om de relatie tussen de verhuurder en de huurder grondig te regelen voor de langere termijn.”

Zin in meer?

Wil je een stevig huurcontract kunnen opstellen en conflicten vermijden? Schrijf je in voor de Studiedag Huur anno 2020 en verdiep je in de laatste tendensen en rechtspraak inzake huur.

Biografie

Meester Lien Bellinck is Senior Associate Real Estate bij het advocatenkantoor Loyens & Loeff. Ze is gespecialiseerd in zakelijke rechten, het huurrecht en het bouwrecht. Ze is auteur van diverse publicaties en geeft vaak seminars over actuele thema’s binnen het vastgoedrecht.

Avatar foto

Auteur

Bieke Cauwenberghs is productmanager Legal, Fiscaliteit en Accountancy bij NCOI Learning.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect