Facturen worden stipter betaald door de Vlaamse overheid

Facturen worden stipter betaald door de Vlaamse overheid
Veel ondernemingen leveren prestaties aan overheden. Dat de betaling voor deze prestaties stipt gebeurt, is van belang voor de liquiditeit en het financieel beheer van deze ondernemingen.

De betaling van facturen door de Vlaamse overheid maakt een belangrijk deel uit van de economie. Veel ondernemingen, waaronder KMO’s, leveren prestaties aan overheden. Dat de betaling voor deze prestaties stipt gebeurt, is van belang voor de liquiditeit en het financieel beheer van deze ondernemingen. Daarom betaalt de Vlaamse overheid de goedgekeurde facturen voortaan tot 20 dagen voor de wettelijke vervaldag. Leveranciers zullen dus sneller hun geld ontvangen, zeker bij elektronische facturatie. Dat is vooral goed nieuws voor kleine en middelgrote ondernemingen, want zij worden vaak sterker getroffen door laattijdige betalingen.

E-facturen worden het snelst betaald

De wettelijke vervaldag voor het betalen van deze afrekeningen ligt standaard op 30 dagen na ontvangst. Dat is zo opgelegd door Europa. Eerder wachtte de overheid standaard tot die wettelijke vervaldag om de betaling uit te voeren, ook al was het dossier al eerder verwerkt. Dat is dus vanaf nu verleden tijd. Goedgekeurde facturen zullen voortaan tot 20 dagen sneller betaald worden, en zo hoopt de overheid de relatie met hun leveranciers te verbeteren. Vooral voor e-facturen zal de verandering duidelijk merkbaar zijn. E-facturatie brengt een eenvoudige verwerking met zich mee, dus zolang er geen betwisting plaatsvindt of extra controle nodig is, worden deze afrekeningen het snelst betaald.

Stiptere betalingen

Mede door e-facturatie slaagt de Vlaamse overheid erin om de facturen steeds stipter te betalen. De verwerking van e-facturen gaat gemiddeld 8 à 10 dagen sneller dan bij papieren of gescande facturen, of bij PDF-facturen. Dit zorgt voor een stijging in het aantal overheidsopdrachten dat op tijd betaald werd. In 2017 was dit nog 77,04% van de facturen, in 2018 steeg het naar 81,13%. Deze stijging komt voort uit het stijgende aantal e-facturen, waarvan 85,34% tijdig wordt betaald.

Minder verwijlintresten

Deze stiptere betalingen brengen met zich mee dat de Vlaamse overheid minder verwijlintresten betaalt, namelijk de intresten op laattijdige betalingen van overheidsopdrachten. In 2018 werd er in toaal 2,14 miljoen euro betaald aan verwijlintresten. In 2017 lag dat bedrag nog beduidend hoger: 3,77 miljoen euro. In 2014, het begin van de legislatuur, bedroegen de verwijlintresten zelfs 6,9 miljoen euro. De laatste vier jaar vond dus een daling van 70% plaats.

Ook hier is de invloed van de e-facturen duidelijk. De snellere betalingen zorgen mee voor deze daling aan verwijlintresten. Er spelen echter meerdere factoren een rol in deze positieve trend. Ook de verificatie- en betaaltermijnen worden nauwgezetter opgevolgd. Dit is mogelijk dankzij de verdere digitalisering en uniformisering van de financiële processen binnen de administratie van de Vlaamse overheid.

Bron: overheid.vlaanderen.be

Zin in meer?

Wil je meer weten over de laatste nieuwtjes in verband met overheidsopdrachten? Met onze opleiding Overheidsopdrachten van A tot Z ben je weer volledig op de hoogte.

Een overzicht van al onze opleidingen over ‘overheidsopdrachten’ vind je op onze website.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect