De invloed van corona op de kantooromgeving en facility management

De invloed van corona op de kantooromgeving en facility management
Welke blijvende invloed heeft corona op facility management? Nu het hybride werken een blijver is, breng je best je werkplekbehoeften in kaart om de kantooromgeving radicaal te herdefiniëren.

De mens is een zeer creatief en vindingrijk wezen, dat op zoek gaat naar oplossingen wanneer de nood het hoogst is. Dat zien we ook vandaag. Door de coronacrisis werden organisaties gedwongen om zichzelf heruit te vinden. Ze gingen in lockdown en zochten naar manieren om hun dienstverlening anders te organiseren, hun klanten te blijven bedienen en hun productie te vrijwaren. We moeten ons de vraag stellen welke lessen we kunnen trekken uit deze ervaring. Welke impact zal deze pandemie hebben op de toekomstige bedrijfsvoering van onze organisaties? En wat houdt dat in voor facility management?

Een echte hub

De werkplek wordt een aantrekkelijk uithangbord voor de organisatie. Het kantoor is niet langer een dossierfabriek maar het wordt een hub gericht op het ontmoeten van collega’s, partners en klanten. Concentratiewerk en dossierwerk kunnen voornamelijk thuis gebeuren, met als gevolg dat we minder vierkante meters nodig hebben. Door de dalende nood aan kantooroppervlakte komt er geld vrij. Geld dat we kunnen investeren in optimale voorzieningen om vanop afstand samen te werken.

Een innovatieve kantooromgeving

De inrichting van de ‘postcorona’ werkomgeving is vooral gericht op uitwisseling en ontmoeting. Organisaties worden verplicht om hun werkelijke werkplekbehoeften in kaart te brengen en hun kantooromgevingen radicaal te herdefiniëren. De nieuwe kantooromgevingen moeten inspelen op de nood aan flexibiliteit. Het is nutteloos om grote, lege landschapskantoren te huren, te onderhouden en te verwarmen. De crisis bracht een versnelling teweeg in de zoektocht naar een multifunctionele, aantrekkelijke en vooral duurzame werkomgeving waarin de organisatie zich optimaal en flexibel kan ontplooien.

Een nieuwe functie

De nood aan een kantoor blijft voor de meeste organisaties bestaan, maar zal een andere functie krijgen en beantwoorden aan nieuwe criteria. Het principe van een vaste werkplek per persoon wordt definitief losgelaten in functie van een projectmatige werking en flexibiliteit. De werknemer kiest een werkplek naargelang zijn of haar activiteiten. Wat kantoorruimte daar te bieden heeft, is variatie. Naast de klassieke vergaderzalen zorgen gezellige overleglounges, stand-up meeting rooms, tribunes voor plenaire sessies, brainstormruimtes, conference rooms om op afstand te vergaderen en koffiezones voor een uitdagende omgeving. Het draait dus vooral om onderlinge interactie tussen collega’s.

Een aangepaste werkplek op afstand

Tot voor de crisis hebben organisaties handig rond de hete brij gedanst. Een thuiswerkplek inrichten voor elke medewerker is een dure aangelegenheid. Behalve enkele financiële tegemoetkomingen, een laptop met extra scherm en misschien een degelijke bureaustoel, heeft men nooit grondig nagedacht over de échte noden van medewerkers. Nu ook de grote bazen werden gedwongen om vanop afstand deel te nemen aan vergaderingen, workshops en opleidingen, zijn hun ogen geopend.

Ze zullen out of the box moeten denken om een nieuw model uit te werken: een symbiose tussen de persoonlijke werkplek thuis, de samenwerkomgeving op kantoor en de werkplek bij de klant. Ondanks het feit dat het coronavirus ons heeft gedwongen om de afstand tussen mensen te vergroten is het toch een performante accelerator voor de hybride menselijke samenwerking. Het is de ideale gelegenheid om onze processen en gewoontes te herzien en vooral om te kiezen voor innovatieve oplossingen waarbij de virtuele en fysieke samenwerking elkaar versterken.

Zin in meer?

Wil je als facility manager ook perfect voorbereid zijn op deze nieuwe realiteit? Dat kan dankzij de opleidingen Strategische werkplekontwikkeling en Facility management van A tot Z.

Wil je meer weten over de blijvende impact van corona op de bedrijfswereld? Lees dan ook de artikels Het effect van corona op het leiderschap in de organisatie en De blijvende impact van corona op hr.

Anton Maes © James Arthur

Auteur

Anton Maes is organisatiepsycholoog en de bezieler van het adviesbureau brainmove. Hij onderzocht de afgelopen 10 jaar de relatie tussen de werkomgeving en het gedrag van de gebruikers. Hij begeleidt organisaties in de transitie naar nieuwe werkvormen. Portretfoto © James Arthur

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect