Klaar om te werken met het nieuwe e-Procurementplatform?

Begin september wordt het nieuwe e-Procurementplatform gelanceerd. De huidige toepassingen worden vervangen door een geïntegreerd en verbeterd systeem dat voldoet aan de Europese eisen. Voor publieke aankopers betekent dit een totaal andere workflow en een onderdompeling in een nieuw e-bad. Wat verandert er precies? Wij zetten hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rijtje en staan je met raad en daad bij.

Op 2 februari 2023 werd het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet betreffende de concessieovereenkomsten met betrekking tot bestuur, aangenomen. Het doel is om meer transparantie te krijgen en op een gestructureerde wijze aan gegevensinzameling te doen. Het wetsontwerp voorziet daarom niet alleen in een nieuw elektronisch platform maar ook in de veralgemening van de aankondiging van gegunde opdracht.

Een spiksplinternieuw platform

Vanaf september 2023 gaat het nieuwe e-Procurementplatform live. In lijn met de nieuwe Europese normen worden bestaande toepassingen vervangen door volledig nieuwe aankondigingsmodellen (eForms). Daarnaast worden nieuwe functionaliteiten aangeboden, zoals een krachtige zoekmotor, het openen van aanvragen tot deelneming en de opvolging van bestelbonnen. Andere functionaliteiten worden na september verder ontwikkeld, zoals een geïntegreerd Uniform Europees Aanbestedingsdocument en het organiseren van online pitches met ondernemingen.

De huidige uitzondering, waarbij geen gebruik hoeft te worden gemaakt van elektronische platformen voor overheidsopdrachten onder de Europese drempels en bij de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, wordt geschrapt. Ook voor het indienen van offertes in het kader van die overheidsopdrachten zou vanaf 1 september 2023 gebruik moeten worden gemaakt van het e-Procurementplatform.

Aankondiging gegunde opdracht

Naast de lancering van het nieuw elektronisch platform, wordt een vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht ingevoerd voor de overheidsopdrachten onder de Europese drempels. Momenteel bestaat er alleen een verplichting om een aankondiging van gegunde opdracht te publiceren boven de voormelde drempels. Bedoeling is nu om dit uit te breiden onder deze drempels, maar op een vereenvoudigde manier, waarbij minder gegevens opgevraagd zullen worden. Voor overheidsopdrachten van beperkte waarde is er geen verplichte aankondiging nodig.

Het is daarnaast van belang dat er gegevens verkregen worden over de opdrachten die geplaatst worden op basis van een raamovereenkomst. Voor deze ‘vervolgopdrachten’ moet de aanbesteder elk jaar een aantal kerngegevens overmaken, namelijk de totale waarde van de opdracht per begunstigde onderneming, opgesplitst naar werken, leveringen of diensten. Dit geldt ook voor overheidsopdrachten van beperkte waarde maar niet voor overheidsopdrachten van minder dan 3.000 euro.

Het gebruik van deze vereenvoudigde aankondigingen zal verplicht worden vanaf 1 september 2023. De gegevens met betrekking tot de opdrachten van beperkte waarde zullen voor de eerste keer begin 2025 doorgegeven moeten worden.

Zin in meer?

Klaar om het nieuwe e-Procurementplatform te leren kennen? Als je na 1 september 2023 nog aanbestedingen wilt uitschrijven, is de opleiding ‘Het nieuwe e-Procurement voor openbare aankopers’ een must. In twee dagen tijd brengt onze docente Anja jou op de hoogte van de laatste evoluties en ga je meteen zelf aan de slag. Schrijf nu in.

Interesse in andere artikels over Logistiek & inkoop? Klik dan hier.

 

Bron: https://www.apexpro.be

Avatar foto

Auteur

Anja Palmaerts heeft 17 jaar ervaring op vlak van inkoop. Haar specialisatie is indirect spend (facility, ICT, professional services, …) zowel in de privé- als publieke sector. Reeds 13 jaar geldt Anja als expert in de Wetgeving Overheidsopdrachten. Zij is geaccrediteerd trainer e-Procurement FOD BOSA, gaf inmiddels meer dan 100 opleidingen en begeleidde meer dan 1000 deelnemers. Haar opleidingen richten zich zowel tot ondernemingen als administraties. Zij werd reeds meermaals gevraagd als spreker op congressen (>100 deelnemers) en als gast jurylid. In juli 2020 behaalde Anja het B+ certificaat van het innovatieve Best Value Approach.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect