Rapporteren van overheidsopdrachten onder de Europese drempel

Rapporteren van overheidsopdrachten onder de Europese drempel
Op 19 januari '21 verscheen in het Staatsblad een bericht over het meedelen van statistische gegevens over de overheidsopdrachten onder de Europese drempel.

Op 19 januari 2021 verscheen in het Staatsblad het bericht van 11 januari 2021 met betrekking tot de mededeling van statistische gegevens over de overheidsopdrachten onder de Europese drempels van de Kanselarij van de Eerste Minister. Het was van 2017 geleden dat aanbesteders nog eens de statistische gegevens moesten doorgeven.

Normaal gezien moest dit in 2020 al gebeurd zijn, maar de Europese Commissie heeft een bijkomende termijn van een jaar toegekend. Ook daar heeft men rekening gehouden met de Covid19-situatie, veronderstelt Anja Palmaerts, expert in de Wetgeving Overheidsopdrachten.

Welke overheidsopdrachten moeten meegenomen worden in de rapportageoefening?

Het gaat om overheidsopdrachten onder de Europese drempel. De opdrachten van geringe waarde of aanvaarde factuur (onder de 30.000 euro) mogen niet worden meegenomen (art. 92 en 162 van de wet van 17 juni 2016).

Wat de jaren 2018 en 2019 betreft, houd je rekening met drempelbedragen die toen van toepassing waren.

Klassieke sector:
< 5.548.000 euro (werken)
< 221.000 euro (leveringen, diensten)

Speciale sector:
< 5.548.000 euro (werken)
< 442.000 euro (leveringen, diensten)

Voor 2020 houd je dus enkel rekening met overheidsopdrachten onder volgende drempels.

Klassieke sector:
< 5.350.000 euro (werken)
< 214.000 euro (leveringen, diensten)

Speciale sector:
< 5.350.000 euro (werken)
< 428.000 euro (leveringen, diensten)

Wat met raamovereenkomsten?

– Alleen de waarde bij de gunning van de raamovereenkomst wordt meegeteld, indien zij onder de Europese drempels blijft, maar boven de 30.000 euro.
– Wanneer het een raamovereenkomst betreft die met één enkele ondernemer wordt gesloten, wordt het totale offertebedrag van de gekozen inschrijver bij de plaatsing van de raamovereenkomst in aanmerking genomen.
– Wanneer het een raamovereenkomst betreft die met meerdere ondernemers wordt gesloten, wordt het gemiddelde van de offertebedragen van de inschrijvers genomen.
– Indien gewerkt wordt met eenheidsprijzen en er dus geen globaal offertebedrag voorhanden is, moet het geraamde bedrag aangewend worden op het moment van de gunning.
– De totale gegunde bedragen van de opdrachten gebaseerd op de raamovereenkomst, worden zodoende niet meegeteld.
– Wanneer gewerkt wordt met een systeem van gemengde prijsvaststelling, met eenheidsprijzen en met globale prijzen, moeten de voormelde technieken voor zover mogelijk worden gecombineerd, zodat ook in dat geval een volledige inschatting kan worden gemaakt van de waarde van desbetreffende raamovereenkomst (bij de gunning).

Wat met raamovereenkomsten geplaatst door een aankoopcentrale?

– Het komt de aanbesteder die de raamovereenkomst plaatst (de aankoopcentrale) toe om de waarde van de volledige raamovereenkomst bij te tellen en om daarbij niet alleen rekening te houden met het luik dat betrekking heeft op de invulling van zijn eigen behoeften, maar eveneens met hetgeen afgenomen is of zal worden door eventuele andere aanbesteders op de betreffende raamovereenkomst.
– Aanbesteders dienen geen rekening te houden met hun afnames op een raamovereenkomst die door een andere aanbesteder werd geplaatst. Op die wijze wordt dubbeltelling vermeden.

Praktisch – waar geef je de bedragen in?

De aanbesteders leveren voor 15 maart 2021 de nodige gegevens aan via de website https://overheidsopdrachten.belgie.be. Je geeft eerst de identiteitsgegevens in van jouw aanbestedende dienst.

Je kiest bij “hoedanigheid” wat voor aanbesteder je bent.

Daarna geef je de bedragen in exclusief btw, per jaar en per categorie van de opdracht.


Contract management systemen

Sommige contract management systemen houden voor jou deze gegevens bij. Je kan ze dan eenvoudig exporteren.

Bron: APeXPRO, expert in procurement

Zin in meer?

Anja Palmaerts is één van de docenten van de opleiding 'Overheidsopdrachten van a tot z'. Ook de raamovereenkomsten komen hier aan bod.

Wil je meer gedetailleerde info over de raamovereenkomsten? Dan is de opleiding 'De raamovereenkomst voor overheidsopdrachten' iets voor jou.

Wil je al onze opleidingen in overheidsopdrachten ontdekken? Deze vind je hier terug.

Avatar foto

Auteur

Anja Palmaerts heeft 17 jaar ervaring op vlak van inkoop. Haar specialisatie is indirect spend (facility, ICT, professional services, …) zowel in de privé- als publieke sector. Reeds 13 jaar geldt Anja als expert in de Wetgeving Overheidsopdrachten. Zij is geaccrediteerd trainer e-Procurement FOD BOSA, gaf inmiddels meer dan 100 opleidingen en begeleidde meer dan 1000 deelnemers. Haar opleidingen richten zich zowel tot ondernemingen als administraties. Zij werd reeds meermaals gevraagd als spreker op congressen (>100 deelnemers) en als gast jurylid. In juli 2020 behaalde Anja het B+ certificaat van het innovatieve Best Value Approach.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect