Aan stedenbouwkundige vergunning onderworpen handelingen en werken die zijn vrijgesteld van het voorafgaand advies van de DBDMH

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) bepaalt dat er voor elk stedenbouwkundig project met impact op de brandveiligheid een adviesaanvraag ingediend moet worden bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH).

Bepaalde handelingen en werken genieten van een vrijstelling van deze adviesplicht.

Deze vrijstellingen zijn geregeld door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 oktober 2018 houdende vaststelling van de handelingen en werken die aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen zijn maar vrijgesteld van het voorafgaand advies, van het controlebezoek en van het gelijkvormigheidsattest van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH).

Dat besluit werd recent gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 (hierna besluit van 9 juli 2019), dat de lijst met vrijstellingen uit het besluit van 18 oktober 2018 heeft uitgebreid en aangepast.

Een overzicht van de actuele stand van zaken.

Volledig overzicht en bron: Eubelius

 

 

Gerelateerde opleidingen

Voor een volledige update van de recente wijzigingen in het omgevingsrecht, verwijzen wij u naar de studienamiddag “Actualia Omgevingsrecht” met mr. Bart De Becker.

 

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect