Aandelenopties, RSU’s & internationale tewerkstelling: what country may tax which piece of the pie?

15/02/2022

In de praktijk stellen we vast dat aandelenopties en/of gratis aandelen (vaak toegekend onder vorm van l ‘restricted stock units’ of ‘RSU’s’) frequent in het raam van een internationale tewerkstelling worden toegekend. De vraag die zich vervolgens stelt, is welk land (welke landen) heffingsbevoegd is (zijn) en aldus deze beroepsinkomsten mag (mogen) belasten.

Veralgemenend kan gesteld worden dat de algemene principes inzake de verdeling van de heffingsbevoegdheid inzake werknemersbezoldigingen en de daarmee gelijkgestelde bestuurdersinkomen ook hier van toepassing zijn. Maar hoe pas je die toe in een situatie waar een optie/RSU wordt toegekend in jaar 1, vest in jaren 2, 3, 4 en 5, en uitgeoefend wordt in jaar 10? In dit artikel geven de we de essentie weer.

Volledig artikel en bron : Cazimir

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinarreeks “Aandelenopties” worden aandelenopties vanuit verschillende perspectieven toegelicht. Het eerste webinar behandelt de aandelenopties vanuit vennootschapsrechtelijk perspectief, het tweede vanuit fiscaal en het derde vanuit revisoraal perspectief.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect