Aansprakelijkheid voor sociale schulden: een gewaarschuwd aannemer is er twee waard

15/07/2021 – Bespreking arrest Gwh 8 juli 2021

In zijn arrest van 8 juli 2021 (nr. 105/2021) heeft het Grondwettelijk Hof standpunt ingenomen over de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden. Meer in het bijzonder was het Hof van oordeel dat een aannemer in het geval van schuldvergelijking alsnog door de RSZ hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de sociale schulden van zijn onderaannemer.

Volledig artikel en bron : Adhemar advocaten

Lees hier de tekst van het arrest

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de MiD Zomer webinar “Update Sociaal Recht” zal Mr. Ann Witters (Claeys & Engels) de sociaal juridische actualiteit doorlopen.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect