Advies over de verzekeringsverplichting aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en de omzetting van Richtlijn (EU) 20212118 van 24 november 2021

Advies nr. C/2022/5

Advies over de verzekeringsverplichting aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen en de omzetting van Richtlijn (EU) 20212118 van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2009103EG betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid.

N.a.v. dit advies legt de Commissie voor verzekeringen volgende documenten voor:

  • een ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, met een ontwerp van Memorie van toelichting (Nederlandse
    en Franse versie);
  • ontwerpen tot wijziging van de Koninklijke besluiten van 13 februari 1991, 27 januari 1998 en 7 februari 2003 (Nederlandse en Franse versie), met een ontwerp van Verslag aan de Koning.

Lees hier de tekst van het volledige advies.

Bron: FSMA – Adviezen van de Commissie voor Verzekeringen

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het seminarie “Actualia Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht” zal mr. Stephane Vereecken o.m. dit voorstel van wetsontwerp bespreken.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect