Alternerende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten

29/06/2021 – Bespreking GwH 17 juni 2021 – arrest nr. 93/2021

In een recent arrest oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het gelijkheidsbeginsel vervat in artikel 10 en 11 van de Grondwet wordt geschonden wanneer een werknemer, na een ononderbroken tewerkstelling van meer dan twee jaar via alternerende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten, niet van het vermoeden van tewerkstelling op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan genieten.

Het Grondwettelijk Hof acht het in de gegeven omstandigheden niet redelijk verantwoord dat het vermoeden van tewerkstelling voor onbepaalde tijd niet van toepassing is in geval van afwisselde opeenvolgende van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten.

Het Grondwettelijk Hof acht dan ook dat er sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel en heeft de wetgever de opdracht gegeven om de wet aan te passen. In afwachting krijgen de rechtbanken de taak om aan vastgestelde ongrondwettigheid tegemoet te komen door de regels voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd toe te passen op werknemers die zich in een gelijksoortige situatie bevinden.

Volledig artikel en bron : Claeys & Engels

Lees hier de tekst van het arrest

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze MiD Zomer zal Mr. Ann Witters (Claeys & Engels) tijdens de webinar “Update sociaal recht” een aantal actuele knelpunten uit de recente (inter)nationale rechtspraak.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect