Arbeidsdeal : 4-dagenweek

Het parlement heeft op 29 september 2022 de wet houdende diverse arbeidsbepalingen goedgekeurd. Deze wet moet de maatregelen uitvoeren waartoe de regering heeft beslist in het kader van de arbeidsdeal. Rest nog de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Een van de maatregelen, de 4-dagenweek, biedt de voltijdse werknemer de mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties te verrichten gedurende 4 in de plaats van 5 dagen in de week.

Om deze in te voeren, voorziet de nieuwe maatregel volgende mogelijkheden:

  • Wanneer een werknemer niet meer dan 38 uur effectief per week werkt, dan kan hij, indien hij zijn normale voltijdse prestaties verricht gedurende 4 dagen per week, 9u30 per dag werken om zo de voltijdse tewerkstelling van 38 uur op 4 dagen te bereiken. Dit is mogelijk via een wijziging van het  arbeidsreglement volgens de gebruikelijke procedure die toestaat dat de dagelijkse grens van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer 9 en een half uur bedraagt;
  • Wanneer een werknemer meer dan 38 uur effectief per week werkt met een maximum van 40 uren, dan kan hij ook 4 dagen per week werken door zijn wekelijkse arbeidsduur te delen door 4. Een effectieve werkweek van 40 uur kan dan gepresteerd worden à rato van 4 dagen van 10 uur. Dit is enkel mogelijk door het sluiten van een cao die toestaat dat de dagelijkse grens van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer gelijk is aan de voltijdse wekelijkse arbeidsduur gedeeld door 4. Dit kan zowel een cao op sectorvlak als op ondernemingsniveau zijn die na registratie ervan kan ingevoegd worden in het arbeidsreglement zonder de gebruikelijke procedure van wijziging van het arbeidsreglement te moeten volgen..

Volledig artikel en bron: Group S – 6 oktober 2022

Gerelateerde opleidingen

Mr. Ann Witters neemt u tijdens het de online studienamiddag “Update sociaal recht” mee door de voornaamste nieuwigheden op vlak van wetgeving en rechtspraak binnen het arbeids- en sociaal recht. Dit seminarie gaat door op 15.12.2022.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect