Asbestattest: ruime én strenge nieuwe informatieplicht in Vlaanderen

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest vereist voor de overdracht van een woning of ander gebouw in Vlaanderen, dat gebouwd werd voor 2001.

De verplichting geldt al bij de ondertekening van de onderhandse overeenkomst en dus niet pas bij de notariële akte. Ze geldt niet alleen voor verkopen maar ook voor de vestiging of overdracht van beperkte zakelijke rechten, zoals erfpacht, opstal of vruchtgebruik. Het attest is eveneens vereist bij vennootschapsrechtelijke herstructureringen, met name bij fusie, splitsing en met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichtingen, net als bij een inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak.

Er is daarentegen geen asbestattest vereist wanneer men een huurovereenkomst sluit, maar als zo’n attest beschikbaar is, moet de eigenaar het wel aan de huurder bezorgen.

Volledig artikel en bron : Eubelius – 16 februari 2023

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het online M&D-seminarie “Wetgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen in vastgoed en vastgoedfiscaliteit” zullen mr. Eva Milants en mr. Siel Demeyere (beiden advocaat bij Eubelius) een overzicht geven van de belangrijkste wijzigingen binnen de vastgoedpraktijk en vastgoedfiscaliteit voor 2023. Er zijn heel wat belangrijke nieuwigheden die een impact hebben.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect