Bedrijfsovername: overdracht van aandelen of van het handelsfonds?

Als u een onderneming wil overnemen of overlaten, zijn er meestal twee mogelijke manieren om die overdracht te realiseren. Een eerste mogelijkheid is een aandelentransactie, waarbij de verkoper de aandelen van de vennootschap (met alle activa en schulden) overdraagt aan de overnemer (share deal). De tweede mogelijkheid betreft de overdracht van een handelsfonds, waarbij de overnemer de gewenste activa koopt (asset deal). In dit geval verkrijgt de overnemer enkel de activa van de onderneming die specifiek in de transactie betrokken worden.

In deze bijdrage krijgt u meer duiding bij deze twee opties en worden hun specifieke voor- en nadelen besproken.

De keuze tussen een overname van aandelen of van het handelsfonds hangt af van de specifieke situatie en de wensen van de partijen. Indien de overnemer louter geïnteresseerd is in de overname van een bepaalde bedrijfstak of enkel geïnteresseerd is in het handelsfonds, zonder dat hij eventuele onroerende goederen of aansprakelijkheden wenst over te nemen, dan is een overdracht van het handelsfonds een meer voor de hand liggende keuze.

Volledig artikel en bron: Reyns advocaten – 5 oktober 2022

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect