Begrotingsmaatregelen 2022 – Arbeidsrechtelijke maatregelen

14/10/2021

De federale regering heeft recentelijk een akkoord bereikt over de begroting voor 2022. De regering heeft in zijn begrotingsvoorstel een aantal maatregelen voorgesteld die een belangrijke impact zullen hebben voor werkgevers en werknemers. Een eerste overzicht.

  • Afschaffing van het ziektebriefje : werknemers krijgen de mogelijkheid om maximaal 3x per jaar gedurende 1 dag afwezig te blijven op het werk wegens ziekte, zonder dat zij hiervoor “een ziektbriefje” moeten binnen brengen.
  • Re-integratie langdurig zieken : ondernemingen met meer dan 50 werknemers moeten aantonen dat ze voldoende moeite doen om hun langdurig zieke werknemers te re-integreren. Ondernemingen die bovenmatig veel ziekten hebben riskeren een boete van 2,5 procent van de loonmassa van een kwartaal, waarbij slechts rekening zal worden gehouden met de werknemers jonger dan 55 jaar.
  • Vierdagenweek, recht op deconnectie, registratie van arbeidstijd en nachtarbeid in de e-commerce
  • Het individueel opleidingsrecht en het activerend ontslagrecht

Deze maatregelen moeten uiteraard nog omgezet worden in concrete bepalingen en wetteksten.

Volledig artikel en bron : Claeys & Engels

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect