Belangrijke nieuwe regels voor de aankondiging van prijskortingen aan consumenten

02/06/2022

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad een aanpassing van het Wetboek Economisch Recht met nieuwe regels voor de aankondiging van prijsverminderingen aan consumenten. Voortaan moet een onderneming bij elke aankondiging van een prijsvermindering voor de goederen die zij aan consumenten verkoopt, uitdrukkelijk de zogenaamde “referentieprijs” aanduiden. De referentieprijs is de laagste prijs die werd toegepast tijdens een periode van 30 dagen voorafgaand aan de toepassing van de prijsvermindering.

Het doel van de wetgever is om te beletten dat ondernemingen ten aanzien van de consument goochelen met prijzen, door ze bijvoorbeeld te verhogen gedurende een korte periode, om ze vervolgens te verlagen en voor te stellen als (aanzienlijk) verminderd.

Volledig artikel en bron : Eubelius

zie ook : Wet van 8 mei 2022 houdende wijziging van boeken I, VI en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 6 juni 2022

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect