Betere bescherming voor kmo’s: verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn

13/08/2021

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties voorzag in een betalingstermijn van 30 dagen bij transacties tussen grote ondernemingen en kmo’s. Indien er in een overeenkomst met een kmo geen datum of termijn voor betaling werd bepaald, dan gold de wettelijke betalingstermijn en moest elke betaling gebeuren binnen een termijn van 30 kalenderdagen. Dit is op vandaag nog steeds het geval.

Waar de oorspronkelijk wet niet in voorzag, was een maximale betalingstermijn. Partijen konden afwijken van de betalingstermijn van 30 dagen met als gevolg dat kmo’s gebukt gingen onder de sterke positie van grote ondernemingen die voor zichzelf gunstigere betalingstermijnen afdwongen.

Een nieuwe recente wetswijziging, die afgelopen zomer goedgekeurd werd, maakt hier komaf mee : voortaan maakt de controle- en verificatietermijn integraal deel uit van de betalingstermijn, waardoor de maximale contractuele betalingstermijn 60 dagen blijft. Elk beding dat daarmee strijdig is, wordt voor niet-geschreven gehouden.

Volledig artikel en bron : Marlex advocaten

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect